dimarts, 30 d’abril de 2019

Una festa jocista per la salut i un treball com cal!!!


Un comunicat per tenir en compte

COMUNICAT

DAVANT EL MAQUILLATGE I OPACITAT DE LES DADES PUBLICATS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (*)


El passat 15 d'abril, en plena campanya electoral, diversos diaris publicaven a "pàgines especials" la informació titulada "La Renda Garantida de Ciutadania ja arriba a més de 120.000 persones" (1), i un subtítol on diu que aquesta prestació "té gairebé el doble de beneficiaris que la Renda Mínima d'Inserció ".

Aquesta asseveració del subtítol és falsa, i busca maquillar l'incompliment de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) resultat d'una pèssima gestió i de la voluntat de restringir tant sí com l'accés a aquest dret, rebutjant de manera injusta la gran majoria de les noves sol·licituds efectuades des de 15 de setembre de 2017.

En efecte, en aquest article publicitari s'informa que hi ha hagut un increment del 92% respecte de les 62.525 persones que percebien la Renda Mínima d'Inserció al setembre de 2017. No obstant això, aquest increment és rotundament fals perquè no comptabilitza el nombre de 44.895 persones que van percebre prestacions de complements de pensions no contributives en aquesta mateixa data. Si sumem tots dos col·lectius, el nombre de persones beneficiàries de prestacions que es deriven de l'aplicació de la llei RGC ascendeix a 107.420 persones. Per tant, l'increment de persones beneficiàries de noves sol·licituds des setembre 2017 fins el 15 d'abril de 2019 ascendeix a 13.080 (120.500-107.420), és a dir un increment percentual del 12,18%, res a veure amb el percentatge del 92% indicat en l'article propagandístic.

D'altra banda, la mateixa xifra de 120.500 persones beneficiàries és qüestionable ja que suma persones beneficiàries de prestacions de caràcter diferent, tant per les seves característiques com per les seves quanties econòmiques: la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania i la prestació complementària de pensions i prestacions socials (2).

Amb la finalitat de tenir una informació real que permeti una valoració rigorosa de la implementació de la llei RGC, la Comissió Promotora de la RGC ve reclamant a la Direcció d'Economia Social, el Tercer Sector, les cooperatives i la Autoempresa de la Generalitat de Catalunya (DGES), el nombre de resolucions aprovades i persones beneficiàries, de manera diferenciada segons el tipus de prestació (3). També s'ha sol·licitat el nombre d'expedients i persones beneficiàries que perceben en l'actualitat cadascuna de les prestacions, un cop descomptats els expedients suspesos o extingits per diverses causes (trobar feina, deixar de complir els requisits, etc.)

L'afirmació en aquest article, que la millora de la informació explica l'evolució positiva del percentatge de sol·licituds aprovades en els últims mesos, ens sembla discutible ja que no té en compte el nombre de sol·licituds valorades en cada mes, i l'efecte desànim en persones potencialment beneficiàries de la RGC que renuncien a sol·licitar-les vistes les dificultats a què es reconegui aquest dret. Tampoc serveix per donar una explicació satisfactòria de les nombroses denegacions injustes de les prestacions, comprovades en els punts d'assessorament a les persones sol·licitants, els 9.300 recursos d'alçada presentats fins a desembre de 2018, els centenars reclamacions per silenci positiu incomplert, i de recursos al contenciós administratiu.

La implementació de la RGC és deplorable. De les 133.746 noves sol·licituds d'RGC i complements, des del 15 de setembre de 2017 fins el 9 de desembre de 2018 (4), només es van aprovar 10.468 sol·licituds, és a dir el 7,82%, sent rebutjades per denegació, desistiment, o no consideració 121.816, és a dir el 91,1%, quedant pendents de valoració en aquesta data 1.462 sol·licituds (1,1%).

Si considerem que l ' "Informe d'aplicació i efectivitat de la llei RGC" presentat pel Conseller de Treball, afers socials i famílies Sr. Chakir el Homrani a la Mesa del Parlament el 28 de desembre passat de 2018 reconeixia que el percentatge de sol·licituds aprovades de Renda Mínima d'Inserció a l'abril de 2016 era del 46,76%, mentre que a les noves sol·licituds de prestacions de RGC i complements només és del 12,18%; si a més, tenim en compte les dades de pobresa severa facilitades per IDESCAT una vegada finalitzat 2017, que arriba al 5% de la població a Catalunya o 347.000 persones, hem de concloure, que la implementació de la Llei de la RGC s'està gestionant de manera indeguda.

Davant els problemes observats en la implementació de la llei de la RGC el Parlament de Catalunya va aprovar el 22 de novembre de 2018 una moció que obliga el govern de la Generalitat a revisar la totalitat de sol·licituds rebutjades i documentar-les. Fins avui desconeixem si aquesta moció ha estat complerta.

Davant l'opacitat de la Direcció general d'Economia Social (DGES) en la gestió de la llei RGC, posada en evidència per la Resolució 114/2019 de la Comissió de Garantia de l'accés a la informació pública de la Generalitat que obliga a donar plena resposta a la sol·licitud d'informació pública presentada el 31 d'agost de 2018 (5), té més sentit que mai la nostra demanda presentada davant els grups parlamentaris i recolzada per mocions i declaracions aprovades pels ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Badia del Vallès, Santa perpètua de la Mogoda, Cornellà, Vilafranca del Penedès, Prat de Llobregat, Barcelona, etc., d'aprovar una auditoria independent sobre la gestió del Departament de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat en la implementació de la llei de la Renda garantida de Ciutadania.

24 abril 2019

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Notes:

(*) Encara que no figura la signatura de l'autor o entitat que ha redactat el contingut d'aquestes pàgines especials, es dedueix pel seu contingut que el seu origen està en l'àmbit de la Conselleria de Treball, afers socials, i famílies.
(1) Aquesta pàgina publicitària informa que el nombre de persones beneficiàries és de 120.500 persones, sumant incorrectament prestacions diferents, la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que és la prestació central de la llei, i els complements de pensions no contributives i prestacions socials.
(2) La prestació de complements de pensions no contributives i prestacions socials s'estableix en la Disposició addicional tercera de la llei RGC
(3) La dita informació es va començar a sol·licitar el 31 d'agost del 2018, i en sol·licituds posteriors. No hi ha hagut resposta de la DGES fins a la data.
(4) Veure informes publicats al web del Departament de Treball, Afers Socials i families en setembre 2018 i 11 de gener el 2019.
(5) El termini perquè la DGES compleixi aquesta Resolució i faciliti les dades sol·licitades per la Comissió Promotora de la RGC finalitza el proper 25 d'abril, després d'aprovar-una sol·licitud d'ampliació del termini.

divendres, 26 d’abril de 2019

Bisbes catalans parlen del 1er de Maig

Bisbes catalans parlen de la Jornada Mundial del Treball

Dues de les cartes dominicals parlen de la Jornada mundial del treball. El cardenal Joan Josep Omella, recorda que amb motiu de la festa del treball de l’any passat, “el papa Francesc ens va fer arribar la seva preocupació amb un missatge de Twitter: «el treball és un element fonamental per a la dignitat de la persona»”. Recorda també que “ja fa molts anys que a l’arxidiòcesi de Barcelona li preocupa l’atur i la precarietat laboral”. Informa que “el passat mes de març el Seminari Conciliar de Barcelona va acollir la XXXI Trobada d’Estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya, en la qual van participar totes les diòcesis amb seu a Catalunya”, amb l’objectiu de “consolidar la protecció social de la població activa desocupada”. Afirma que “no podem tancar els ulls davant d’aquells que malviuen amb pocs recursos ni davant d’aquells que treballen en males condicions” i que “moltes persones que recorren a Càritas el primer que demanen és feina”. Diu que “cal que governants, empresaris, directius i sindicats treballem en una mateixa direcció i ens esforcem per fer el possible perquè tothom tingui accés a un treball decent que garanteixi una vida digna” i que “el treball decent és un dret fonamental de la persona, imprescindible per construir una societat més justa, pròspera i cohesionada” i ens convida a preguntar-nos “si fem tot el possible per oferir l’Evangeli i l’encontre personal amb Jesucrist en el món laboral”. Finalment, demana que “el proper dimecres, dia u de maig, puguem celebrar tots la festa de sant Josep Obrer amb esperança i que la feina sigui sempre una font de vida”.

El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, recorda que “tot catòlic ha de conèixer el pensament de l’Església davant la problemàtica social que contínuament se’ns planteja. Amb més força al voltant de l’1 de maig, Festa del Treball”. Fa una crida a “llegir el Compendi de la Doctrina Social de l’Església”, on “comprovareu els àmbits relatius al desenvolupament social de la persona i la paraula que l’Església ha pronunciat per il·luminar les diferents situacions al llarg de la història”. L’objectiu de les seves línies és “oferir el títol d’alguns documents per llegir i argumentar i, el que és més important, per actuar amb criteri a la vida diària”. Diu que “en totes les èpoques milers de persones han acceptat amb molta felicitat l’anunci del missatge de Jesucrist”. Vol reduir el seu comentari a “la nostra època iniciada, més o menys, en el segle XIX, en l’anomenada revolució industrial en la qual ja hi va haver molta preocupació eclesial i una resposta significativa en l’encíclica Rerum Novarum, del papa Lleó XIII”. Recorda altres documents com ara l’encíclica del papa Pius XI Quadragesimo Anno, les del papa Joan XXIII Mater et Magistra i la Pacem in Terris, la Populorum Progressio del papa Pau VI o l’encíclica de sant Joan Pau II Laborem exercens, i del papa Benet XVI Caritas in Veritate, així com “els escrits i les nombroses declaracions de l’actual pontífex, el papa Francesc”. Finalment, afirma que “les actuals relacions socials, laborals i polítiques tenen un llarg camí de recorregut teòric en l’Església” i que “fa falta ara que tot cristià el conegui i tingui el criteri adequat per aplicar aquests ensenyaments a la seva vida diària, en la família, en l’empresa, en la societat, en el carrer...”.

Font: Flama

Manifest, manifestacions i concentracions de la Pastoral Obrera de Catalunya del 1er de Maig

 
dimecres, 10 d’abril de 2019

Declaració del Moviment Mundial de Treballadors Catòlics davant el 1 de Maig

Declaración del MMTC - Día Internacional de l@s trabajador@s - 1° de mayo de 2019

 

COMPROMISO CON LA DIGNIDAD HUMANA, LA COGESTIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD

El trabajo es un elemento indispensable de la dignidad humana. Por eso la dignidad del hombre, dada por Dios, debe ser respetada en el mundo del trabajo. En Alemania, Europa y el mundo, millones de personas no tienen trabajo para alimentarse a sí mismas y a sus familias. La mecanización, la automatización y la digitalización no deben llevar a la exclusión de millones de personas. La explotación de los recursos causa daños irreparables y condiciones de trabajo inhumanas. La digitalización de la economía está llevando a condiciones de trabajo precarias en todo el mundo. Por otra parte, el 60 por ciento de ellos están empleados en el sector informal: sin seguridad social, sin derechos laborales y con salarios bajos.

Con el Papa Francisco, decimos "no" a una "economía de exclusión y disparidad de ingresos". ¡Esta economía está matando! (Evangelii Gaudium, 53). "Debido a esta situación, grandes masas de la población se sienten excluidas y marginadas: sin trabajo, sin perspectivas, sin salida" (Evangelii Gaudium, 53).EXIGIMOS TRABAJO PARA TODOS Y SALARIOS DECENTES EN EL MUNDO DIGITAL!

Cien años de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no han otorgado de ninguna manera a todos los empleados en todo el mundo derechos sociales y condiciones de trabajo de conformidad con las normas de la OIT. Millones de trabajadores se ven privados de derechos laborales y humanos fundamentales. Los trabajadores* no pueden crear comités de empresa ni organizarse. El desarrollo hacia la paz, el progreso y la justicia social sólo es posible si todos los países del mundo ratifican las normas de la OIT.

EXIGIMOS LA IMPLEMENTACIÓN MUNDIAL DE LA CODETERMINACIÓN Y LOS DERECHOS DE TRABAJO según la OIT!

El trabajo y las condiciones de trabajo siguen causando daños a la salud y la muerte. Trabajo decente significa condiciones de trabajo saludables y un trabajo que proporcione un medio de vida. Europa necesita una regulación global para un salario mínimo vital en los diferentes países de la Unión Europea. Las empresas que operan a escala mundial deben estar legalmente obligadas por los gobiernos a aplicar los derechos laborales y las normas de salario mínimo en sus cadenas de producción.

EXIGIMOS UN SALARIO MÍNIMO JUSTO Y SOSTENIBLE EN EUROPA Y EN TODO EL MUNDO.

Hay que poner fin a la explotación de los seres humanos y a la explotación de nuestra madre Tierra. La paz, el progreso y la justicia social para todos sólo son posibles si se alcanzan los objetivos del desarrollo sostenible en todo el mundo.

No hay paz sin desarrollo sostenible y justicia.
------------------------------ 

Mensaje redactado por la coordinación de la KAB de Alemania

Declaració del MTCE davant les Eleccions Europees del maig de 2019

 

El MTCE (Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa) es una coordinación de movimientos de trabajadores cristianos de 10 países europeos, que lucha a favor de una Europa socialmente justa a partir del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. Con vistas a las elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar del 23 al 26 de mayo de 2019, presentamos nuestras principales reivindicaciones. De este modo, cumplimos con nuestra responsabilidad como ciudadanos de la Unión Europea (UE) aportando nuestro punto de vista de trabajadores y trabajadoras cristianos.

El criterio de toda acción política

El fundamento de nuestras posiciones es la dignidad de cada persona y nuestra condición de hijas e hijos de Dios. La política a todos los niveles debe proteger esta dignidad y promoverla, que, para los cristianos, es una exigencia del Evangelio.

Consecuencias y sugerencias

Consideramos las siguientes demandas, de vital importancia para el desarrollo de nuestras sociedades en el contexto europeo:
 • • La dimensión social de la UE debe obligar a los Estados miembros a que hagan justicia a cada ser humano concreto con sus preocupaciones y necesidades, ya que más de 120 millones de personas en Europa corren el riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social. La dignidad de cada una de estas personas nos exige una respuesta urgente.
 • • Como sugiere la Comisión Social de la COMECE (Comisión Europea de Conferencias Episcopales) en su documento de noviembre de 2018, "Modelar el futuro del trabajo", pedimos el esfuerzo de todos para configurar el trabajo de acuerdo con los criterios de la dignidad humana (condiciones laborales justas, ingresos dignos, horarios de trabajo equilibrados), de la sostenibilidad (asumir nuestra responsabilidad a través de la acción ecológica), la cogestión a través del diálogo social y la participación de todos en el proceso de trabajo.
Proponemos
 • • La creación y el mantenimiento de puestos de trabajo dignos, seguros y estables, como objetivo prioritario de la agenda política, porque los contratos de trabajo precarios impiden una planificación del futuro adecuada, especialmente en el caso de las generaciones más jóvenes.
 • • La garantía de una clara protección social y laboral de todos, incluyendo a los trabajadores “falsos autónomos”.
 • • La eliminación de la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres por el mismo trabajo.
 • • Que la Unión Europea establezca normas para aliviar las peores formas de pobreza, que sufren un número cada vez mayor de ciudadanos. Una protección social adecuada es la mejor forma de luchar contra el nacionalismo xenófobo y el populismo.
 • • La formación permanente, especialmente en el campo de la digitalización para poder acceder más fácilmente al trabajo.
 • • Que se garanticen los períodos de descanso y la conciliación de la vida laboral y familiar. El domingo libre de trabajo es un requisito indispensable para una vida familiar adecuada.
 • • Adoptar medidas urgentes para proteger el medio ambiente. El concepto del crecimiento cuantitativo tiene que ser reemplazado por el concepto del crecimiento cualitativo.
 • • Una mayor justicia fiscal que asegure la redistribución y la equidad, que combata la pobreza y que asegure oportunidades para todas las personas, mediante la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras.
 • • Tomar medidas eficaces para garantizar que los bancos y las bolsas de valores estén al servicio del bien común, y para que las pérdidas no vuelvan a repartirse entre todos, mientras que los beneficios queden manos de unos pocos.
 • • Que la UE y sus Estados miembros reaccionen ante la difícil situación de los refugiados, que organicen su distribución justa por países, que creen formas legales de migración y que adopten medidas concretas para combatir las causas. La dignidad humana tiene validez universal y una política de rechazo no hace justicia a nuestra condición de hijos e hijas de Dios.
 • • Que se valore y promueva el compromiso de una sociedad civil activa que se informa y se organiza, generando así valores y actitudes para consolidar la democracia. Pedimos, que se promueva la participación activa de todos los ciudadanos en la construcción de la política y la toma de decisiones.
Con este manifiesto queremos contribuir a la construcción de Europa allí donde vivimos y desde la situación y la realidad concreta de cada uno. Queremos contribuir a elaborar un discurso político y social con criterios de paz, de diálogo y de cooperación.
                          
Bruselas, marzo de 2019

Ante las elecciones la HOAC se moja para una renovación de la democracia

Renovar la democracia es la reflexión elaborada por este movimiento de trabajadores cristianos para ayudar a profundizar en las implicaciones y las responsabilidades de nuestro voto. Para las elecciones europeas, se adhiere a la Declaración del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa (MTCE).

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) invita a reflexionar sobre el derecho y el deber que tenemos «de votar con libertad para promover el bien común» (Gaudium et spes, 75) y a ejercer la política como «vocación de servicio, diaconía laical que promueve la amistad social para la generación de bien común» (Papa Francisco, marzo 2019).
Justo en un momento delicado de la vida social, marcado por la desigualdad generada por los «sacrificios impuestos», «el auge de mesianismos racistas y ultranacionalistas» en toda Europa, las nuevas forma de exclusión que deterioran la vida de inmigrantes o de las personas mayores, pero también por una demanda abrumadora de compromisos para avanzar en la igualdad de las mujeres y por la creciente concienciación ante los problemas medioambientales.
Las candidaturas que concurran a las elecciones deben garantizar las oportunidades para la participación política y respetar las normas de las sociedad, sus instituciones y sus derechos civiles, para reforzar la legitimidad de las medidas adoptadas por los líderes políticos y generar el apoyo necesario para ser eficaces. 

Los temas sin agenda

Sin la pretensión de abordar una extensa relación de temas sin agenda, la reflexión fija la atención en lo alejado «que están de las maquinarias electorales» aquellos que afectan a la vida de las  trabajadoras y los trabajadores, en especial los más vulnerables, que deberían ser el objetivo principal de una acción política a la altura de la dignidad humana, como son: la pobreza y exclusión, el empleo insuficiente y precario; la insostenible deuda pública y privada, la orientación económica hacia el crecimiento que no resuelve la desigualdad entre sectores de la población, ni entre comunidades autónomas, ni atiende las necesidades de las personas; la débil solidaridad y cooperación internacional al tiempo que aumenta el gasto militar; y el fracaso de las políticas contra el calentamiento global basadas en la mercantilización del entorno.

El papel de los medios de comunicación social

Los medios de comunicación social, convertidos en actores principales de la vida pública, tienen la responsabilidad de transmitir la información adecuada para que las personas sean cada vez más conscientes de «la dignidad de su humanidad, más responsables, más abiertas a los demás, particularmente a los más necesitados y a los más débiles» (Redemptor hominis, 15). Sin embargo, a menudo promueven una visión de las campañas electorales como «una competencia descarnada por el poder, sin mayor vocación de servicio», sustituyendo el debate de ideas y propuestas por el espectáculo y el escándalo. Es deseable acabar con la práctica de «insulto, la falacia y la crítica indiscriminada a la clase política», para no contribuir «al envilecimiento de la vida social y al deterioro de la conciencia cívica». Lo que depende también del papel de cada persona y colectivo en las redes sociales y de los medios elegidos para informarnos. 

Renovar nuestra cultura política

Este periodo es «una oportunidad extraordinaria para promover otra política», a través de «un mayor grado de participación y compromiso personal» que va más allá del voto. Incorporando la dimensión política a nuestras vidas podemos exigir que «se atienda a las verdaderas necesidades del pueblo, buscando el bien común y priorizando a los más empobrecidos, y que los programas reflejen la acción de gobierno que efectivamente se quiere llevar a cabo».

Superar el pensamiento único

La HOAC apuesta por «una mayor democratización de las estructuras de poder» y «la transformación social en función del bien común». Para ello, apoya las propuestas que van en línea de favorecer y reforzar «la presencia de los agentes sociales, para fomentar el asociacionismo y promover una ciudadanía activa», de tal forma que la solidaridad sea el estilo y el medio para la realización de una política que quiera mirar al verdadero desarrollo humano «por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos». (Christifideles laici, 42).
Finalmente, la Hermandad Obrera de Acción Católica invita a los trabajadores cristianos a hacer suya esta reflexión, ampliada con la Declaración del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa, y a compartirla en sus lugares de trabajo, en los ambientes en los que se relacionan y en las organizaciones de la sociedad civil en las que participan, junto con la lectura crítica de los programa electorales, pues «permite hacerse una idea bastante aproximada del alcance de las reformas que se plantean unos y otros, de las prioridades y de cómo se concibe la asignación de los recursos. Incluso las ausencias, los silencios programáticos, permiten discernir mejor entre las opciones que se presentan aparentemente diferenciadas por cuestiones poco relevantes».

Un bon testimoni de cristià obrer: Jaume Ribas

 

La talla humana i cristiana de Jaume Ribas Garcia 

El militant va morir a l’Hospitalet de Llobregat el 9 de març passat


«És gràcies a aquests i aquestes militants que primer van estimar la JOC, i que en van ser els seus fundadors a casa nostra, com també ho van ser després de l’ACO, ara fa més de 60 anys, que el Moviment de l’ACO continua viu.» Jordi Fontbona, consiliari de l’ACO, destacava en l’homilia que es va fer a l’enterrament de Jaume Ribas Garcia el dia 10 de març passat, la importància dels «històrics de l’ACO».
A l’homilia, que podeu consultar a l’enllaç, es reflecteixen trets molt significatius de la vida de Jaume, probablement desconeguts pels militants més joves de l'ACO i que, d'alguna manera, «demostren la talla humana i cristiana dels nostres primers militants, dels que molts ja han marxat i que agraïts reconeixem el seu llegat», subratlla Jordi Fontbona.
En aquest comiat, perfilat fins al darrer detall pel propi Jaume Ribas, hi va haver gran riquesa i la participació entranyable dels seus fills i néts. La seva neta, Meritxell, filla del Justo i la Montse, i que tenia una relació molt estreta i profunda amb el seu avi, va fer una aportació molt emotiva que, a l’ensems, és una semblança que descriu molt bé qui era en Jaume.
També us enllacem una reflexió pòstuma de Jaume Ribas Garcia a l’entorn de la corresponsabilitat, i que ha transcrit la seva jove, Conxi Yuste, a partir d'una conversa sobre per què ser corresponsable a l'ACO, poc abans de morir.

Font: ACO

dimarts, 2 d’abril de 2019

La maternitat de la dona treballadora: noves llums

Menos trabas para la contratación de la mujer

La nueva baja paternal mitigará los prejuicios por ser madre


Hace apenas dos décadas era algo impensable. El padre tenía apenas 48 horas libres por nacimiento de un hijo, utilizadas en exclusiva para solucionar el papeleo (la baja de la madre, el alta del bebé, el registro...). Tras esos dos días, a seguir trabajando, que para cuidar al bebé ya estaba la madre, esa mujer sobre la que el empresario de turno recelaba cuando no descartaba. Porque el hecho de ser madre implicaba (e implica) 16 semanas de baja (luego llegaron hasta dos de lactancia).
Una pérdida que a ninguno gustaba, aunque el Estado se encargara de pagar el salario y se hacía cargo de la seguridad social del sustituto (si es que lo había). A partir de ese momento, la biografía laboral de la mujer se separaba de la del padre, que seguía su ascenso natural mientras el de ella se ralentizaba o se estancaba.
Esa mirada del empresario de “¡uf, contratar a una mujer en edad fértil implica casi con seguridad una baja por maternidad! Mejor un varón!” se ha mantenido en el tiempo pese al incremento del permiso de paternidad de dos días a dos semanas y, posteriormente a 4 y 5. El problema de la discriminación de la mujer se ha mantenido, pese al clamor feminista que no cesaba de pedir la equiparación de las bajas de paternidad con las de maternidad, en tiempo (16 semanas) y forma (personales, intransferibles y pagadas).
La petición, al fin, se ha hecho realidad. Ayer entró en vigor el nuevo permiso de paternidad (que deberá ser ratificado mañana por la Diputación Permanente del Congreso) que amplía a 8 semanas el permiso. Las dos primeras semanas deberán disfrutarse de forma ininterrumpida tras el parto, para permitir a la madre que se recupere. Las seis semanas restantes podrán ser de disfrute interrumpido y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses.
Según el Análisis de Impacto Normativo sobre el real decreto ley, la ampliación del permiso a ocho semanas durante este 2019 supondrán un aumento de 226 millones del gasto para el Estado, mientras que para las compañías será de unos 53 millones, como consecuencia de las cuotas empresariales.
Pero este es el primer paso a la equiparación. Según el real decreto, el año que viene el permiso para el padre será de 12 semanas y en el 2021 de 16. Una vez equiparados, las seis primeras semanas posteriores al parto serán obligatorias e ininterrumpidas, y las diez restantes que tendrá cada progenitor serán a distribuir hasta que el bebé cumpla un año.
Más allá de la alegría de los padres y futuros padres, ¿es una medida efectiva? Los expertos consultados por La Vanguardia no lo dudan: sí.

 Duración del permiso de paternidad


Por un lado, explica Teresa Jurado, portavoz de la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción (PPiiNA), que lleva 13 años luchando por esa equiparación, porque es una medida efectiva para la corresponsabilidad y la implicación del padre en la crianza de los hijos. Pero, para que sea realmente efectiva, apunta, el permiso, salvo las dos semanas obligatorias, debería ser disfrutado de manera consecutiva por la madre y el padre. El objetivo no es otro que alargar el cuidado del bebé por parte de sus progenitores (de esta manera se podría alargar el cuidado del recién nacido en casa hasta las 22 semanas en el 2019 y hasta el año cuando se equiparen los dos permisos). “Es muy importante que el padre cuide sólo al bebé, porque si está la madre el peso de la crianza, de nuevo, lo soporta la mujer”. Corresponsabilidad e implicación de los dos padres, pero ¿aumento de la natalidad? Los estudios en este terreno no son aún concluyentes. “Aunque los últimos datos que hemos recogido, apuntan a un aumento de la tasa de natalidad. Llevar entre dos
la crianza de los hijos es mucho más fácil, aunque también hay trabajos que señalan que, pese a la satisfacción de los progenitores, hay quienes no se apuntan a tener más bebés, especialmente los varones por la dedicación que implica”.
Pero en lo que sí tienen claro los investigadores es que la equiparación es una medida clave para acabar con la discriminación laboral de la mujer. “El contratador ya no le preguntará a ella si piensa tener hijos pensando en ese permiso de maternidad, porque el hombre también puede disfrutarlo”, insiste Jurado. Y es que, una de las claves del permiso, es que es personal, intransferible y pagado al 100%: “es decir, que si no lo cogen, se pierde”.
María José López Álvarez, profesora de Derecho Laboral de Comillas Icade, cree, sin embargo, que los efectos positivos de esta progresiva equiparación hasta el 2021 no serán inmediatos. “Seguro que muchos hombres lo disfrutarán, pero otros, que trabajen en empresas pequeñas, no lo verán tan claro por presiones del empresario, especialmente si cogen unas semanas y más tarde otras... Pero está claro que, como ocurrió hace 20 años, es cuestión de tiempo, de adaptación, de que los empresarios lo entiendan”.
Para ser realmente efectivo contra la discriminación laboral de las mujeres, PPiiNA cree que es preciso que la obligación de simultanear el permiso se mantenga en dos semanas también en el 2020 y el 2021 y que se siga pudiendo tomar el permiso a tiempo completo sin necesidad de acuerdo de la empresa. “La norma deja estos puntos un poco en el aire”, indica Jurado.


Fuente:  La Vanguardia

Més sobre habitatgeEls dilluns dels Drets Humans: El luxe d'accedir a un habitatge


Poder viure a un habitatge en condicions dignes i segures s’està convertint en un luxe. Els últims anys estem veient l’apropiació de la ciutat per part de l’economia financera, la qual cosa ha provocat la creació d’una segona bombolla immobiliària, tant pels habitatges de compra com, especialment, pels habitatges de lloguer. Davant aquesta situació, cal preguntar-se quines són les polítiques públiques que necessitem per frenar la bombolla i per garantir aquest Dret Humà. Així com quins són els límits i les potencialitats que, des dels diferents nivells polítics, es poden oferir per corregit aquesta situació d’emergència.
Ponents :
 • Jaime Palomera. Coportaveu del Sindicat de Llogaters. Doctor en Antropologia Social, especialitzat en Economia Política i Habitatge.
 • Sonia Olea. Llicenciada en dret, amb més de 25 anys d’experiència en la defensa dels Drets Humans, actualment, és experta d’ “Habitatge i criminalització de la pobresa” de Càritas, on forma part de l’equip d’incidència política.
Moderació :
 • Roger Palà. És periodista i cooperativista
Dilluns 8 d'abril, 19h.
Sala d'actes de Cristianisme i Justícia - Roger de Llúria, 13 - Barcelona