diumenge, 28 d’abril de 2013

Cinc dits per a pregar


Pregària obrera

Pregària perquè es llegeixi a les pregàries dels fidels a les misses de totes les parròquies de la diòcesi de Terrassa el diumenge anterior al 1r de Maig, Dia Internacional del TreballCastellà

Por todos los militantes cristianos que son fieles a la misión recibida de evangelizar el mundo obrero, para que con su testimonio coherente y su compromiso transformador anuncien a Jesucristo, Vivo y Resucitado, denunciando las causas de las injusticias que padecen tantas personas trabajadoras. Y por todas las comunidades cristianas de nuestra diócesis para que seamos sensibles ante los problemas laborales que sufren muchos de nuestros hermanos. Oremos. JESÚS RECUCITADO, ESCÚCHANOS.Català

Per tots els militants cristians que són fidels a la missió rebuda d'evangelitzar el món obrer, perquè amb el seu testimoniatge coherent i el seu compromís transformador anunciïn a Jesucrist, Viu i Ressuscitat, denunciant les causes de les injustícies que pateixen tantes persones treballadores. I per totes les comunitats cristianes de la nostra diòcesi perquè siguem sensibles davant els problemes laborals que sofreixen molts dels nostres germans. Preguem. JESÚS RESSUSCITAT, ESCOLTEU-NOS.
Moltes gràcies!!!Equip de Pastoral Obrera de la diòcesi de Terrassa