dijous, 29 de desembre de 2011

PASTORAL OBRERA DE TERRASSA: Lloguers solidaris

PASTORAL OBRERA DE TERRASSA: Lloguers solidaris

Lloguers solidaris

 
L'Obra Social "la Caixa", dins del programa Habitatge Assequible, posa en marxa un nou pla de Lloguer Solidari, amb més de 3.000 habitatges repartits per tot l'Estat.
Amb l'objectiu de facilitar un habitatge a persones que han vist afectats els ingressos arran de la crisi actual, l'Obra Social amplia el programa Habitatge Assequible amb 3.000 habitatges més.
Situats en diferents zones de tot el territori estatal, aquests habitatges es llogaran a un preu no superior a 300 € / mes. L'Obra Social subvencionarà la meitat d'aquesta renda, de manera que l'arrendatari no pagarà més de 150 € / mes.
D'aquesta manera, l'entitat financera posa els seus actius immobiliaris al servei de l'Obra Social, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats dels ciutadans.
Podrà optar a aquests habitatges qualsevol persona major d'edat amb uns ingressos no superiors a 18.600 € anuals aproximadament (2,5 vegades el valor de l'IPREM). En relació amb els ingressos mínims, no podran ser inferiors a 6.000 € anuals, quantitat amb la qual queda garantit que el lloguer no representa més del 30% dels ingressos de la unitat familiar.
Els interessats a optar a un d'aquests habitatges podran presentar una sol·licitud a través d'aquesta pàgina web quan s'obri la convocatòria.
L'adjudicació d'aquests habitatges es farà per sorteig entre totes les sol·licituds acceptades, que han de complir les condicions establertes en el Reglament d'Adjudicació (PDF, 64 KB) (Obre en una finestra nova).

Convocatòria per als Habitatges de la Comunitat de Catalunya i Andalusia:

Període de presentació de Sol·licituds: Del 21/12/2011 al 31/01/2012
Sorteig: 15/02/2012


Per més informació
http://obrasocial.lacaixa.es/home/obrasocial2_ca.html