divendres, 6 de desembre de 2019

Per tenir-lo en compte...

COMUNICAT:

CONSTITUCIÓ DE LA "ALIANÇA DE MAREES I MOVIMENTS SOCIALS A CATALUNYA"

El passat divendres 29 de novembre a les 17 hores, a la sala d'actes de Centre Cívic Cotxeres de Sants, va tenir lloc l'assemblea de representants de Marees i moviments socials de Catalunya.
La taula moderadora formada per representants de la Plataforma SAD, Residències 5 + 1, Marea Blanca i Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania van obrir l'assemblea amb la proposta d'ordre del dia.
A continuació van prendre la paraula per a expressar la posició de suport a la proposta de constituir la "Aliança de marees i moviments socials" i per informar dels seus objectius immediats i properes convocatòries: Lucía Enriquez per l'Aliança contra la pobresa energètica; Xavier Duacastilla per l'Assemblea diversitat funcional de Barcelona; Domiciano Sandoval per Marea Pensionista; Toni Barbarà per Marea Blanca; Diosdado Toledano per la Comissió Promotora RGC; María José Carcelen per Residències 5 + 1; Antonio Fuertes per ATTAC Acordem; Fina Salazar per Plataforma SAD; Joan Mestres per la Coordinadora d'Assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, José Manuel Prieto per NO+Precarietat; Roberto Martínez per "Afectats BB Serveis"; Ana González per l'Associació Hondurenya de Barcelona. Van disculpar la seva absència per coincidir l'assemblea amb altres activitats Lucía Delgado de la PAH de Barcelona, Vania Arana de Les Kelly 's de Barcelona, Dones abolicionistes. El representant de OEPB Sebas Huguet, que per raons de treball va arribar a la fi de l'assemblea va comunicar l'adhesió a l'Aliança.
El representant de Marea Pensionista Domiciano Sandoval, a més d'explicar les raons per constituir l'Aliança de Marees i moviments socials, ha informat de la convocatòria estatal del pròxim 16 de desembre de concentracions davant tots els parlaments autonòmics en defensa de les pensions públiques i la plataforma reivindicativa . Va convidar als moviments socials presents a aportar les seves propostes reivindicatives que puguin complementar les reivindicacions de Marea Pensionista i a participar a la mobilització. Per la seva banda Toni Barbarà va argumentar contra l'anomenada "Llei Aragonés" que obre les portes de bat a bat a la privatització dels serveis públics a Catalunya.
Després de la ronda d'intervencions, Ramon Franquesa de Marea Pensionista presentar a consideració i votació la proposta de Protocol de funcionament de l'Aliança, prèviament consensuada amb les aportacions realitzades per diferents moviments socials.
Tot seguit es va sotmetre a votació el Protocol, que va obtenir el suport unànime de 41 representants dels moviments socials presents, i també es va ratificar la denominació "Aliança de Maras i Moviments socials" amb 38 vots a favor i 3 abstencions.
Finalment es va convidar els moviments socials a nomenar els seus representants per conformar la Comissió de treball que implementarà els acords de les coordinadores i assemblees generals, i gestionarà el suport a les iniciatives i convocatòries dels diversos moviments socials.
La primera reunió de la Comissió de treball de la "Aliança de Marees i moviments socials" ser convoca per al dilluns 9 de desembre, a les 17:30 hores, al local de FAVB, carrer Obradors 8-10.
Es va aixecar l'Assemblea a les 19 hores
Taula Moderadora de l'Assemblea de constitució de la "Aliança de Marees i moviments socials"

(castellano)
COMUNICADO:
CONSTITUCIÓN DE LA “ALIANZA DE MAREAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN CATALUÑA”
El pasado viernes 29 de noviembre a las 17 horas, en la sala de actos del Centro Cívico Cocheras de Sants, tuvo lugar la asamblea de representantes de Mareas y movimientos sociales de Cataluña.
La mesa moderadora formada por representantes de la Plataforma SAD, Residencias 5+1, Marea Blanca y Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía abrieron la asamblea con la propuesta de orden del día.
A continuación tomaron la palabra para expresar la posición de apoyo a la propuesta de constituir la “Alianza de mareas y movimientos sociales” y para informar de sus objetivos inmediatos y próximas convocatorias: Lucía Enriquez por la Alianza contra la pobreza energética; Xavier Duacastilla por la Asamblea diversidad funcional de Barcelona; Domiciano Sandoval por Marea Pensionista; Toni Barbarà por Marea Blanca; Diosdado Toledano por la Comisión Promotora RGC; María José Carcelen por Residencias 5+1; Antonio Fuertes por ATTAC Acordem; Fina Salazar por Plataforma SAD; Joan Mestres por la Coordinadora de Asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña, José Manuel Prieto por NO+Precariedad; Roberto Martínez por “Afectats BB Serveis”; Ana González por la Asociación Hondureña de Barcelona. Disculparon su ausencia por coincidir la asamblea con otras actividades Lucía Delgado e la PAH de Barcelona, Vania Arana de Las Kelly’s de Barcelona, Dones abolicionistas. El representante de OEPB Sebas Huguet, que por razones de trabajo llegó al final de la asamblea comunicó la adhesión a la Alianza.
El representante de Marea Pensionista Domiciano Sandoval, además de explicar las razones para constituir la Alianza de Mareas y movimientos sociales, informó de la convocatoria estatal del próximo 16 de diciembre de concentraciones ante todos los parlamentos autonómicos en defensa de las pensiones públicas y la plataforma reivindicativa. Invitó a los movimientos sociales presentes a aportar sus propuestas reivindicativas que puedan complementar las reivindicaciones de Marea Pensionista y a participar en la movilización. Por su parte Toni Barbarà argumentó contra la llamada “Ley Aragonés” que abre las puertas de par en par a la privatización de los servicios públicos en Cataluña.
Tras la ronda de intervenciones, Ramón Franquesa de Marea Pensionista presentó a consideración y votación la propuesta de Protocolo de funcionamiento de la Alianza, previamente consensuada con las aportaciones realizadas por diferentes movimientos sociales.
Acto seguido se sometió a votación el Protocolo, que obtuvo el apoyo unánime de 41 representantes de los movimientos sociales presentes, y también se ratificó la denominación “Alianza de Maras y Movimientos sociales” con 38 votos a favor y 3 abstenciones.
Finalmente se invitó a los movimientos sociales a nombrar sus representantes para conformar la Comisión de trabajo que implementará los acuerdos de las coordinadoras y asambleas generales, y gestionará el apoyo a las iniciativas y convocatorias de los diversos movimientos sociales.
La primera reunión de la Comisión de trabajo de la “Alianza de Mareas y movimientos sociales” ser convoca para el lunes 9 de diciembre, a las 17:30 horas, en el local de FAVB, calle Obradors 8-10.
Se levantó la Asamblea a las 19 horas
Mesa Moderadora de la Asamblea de constitución de la “Alianza de Mareas y movimientos sociales”

Notícia d'interès