dijous, 24 de novembre de 2016

Cal uns pressupostos socials...

Posted: 23 Nov 2016 02:22 AM PST

A continuació us transcrivim el manifesta de la Jornada de dissabte 19 de novembre "Es pot fer ara! Per uns pressupostos socials. Al final de tot trobareu el vídeo que ho ressumeix.
La delegació diocesana de Pastoral Obrera de Barcelona i els moviments es van adherir aquesta acció.
------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------


Catalunya pateix una situació d’emergència social que s’expressa a través de xifres alarmants d’atur, precarietat laboral, pobresa i risc d’exclusió social i increment de les desigualtats.

A Catalunya hi ha 603.600 persones a l’atur, de les quals el 58,3% corresponen a atur de llarga durada. Només el 27,8% de les persones en situació d'atur rep algun tipus de prestació.

La població en risc de pobresa i/o exclusió social després de fetes les transferències socials és el 23,5 % del total i un 30% de la població de menys de 18 anys està per sota del llindar de la pobresa. El nombre de persones (224.500) que viuen en habitatges sense cap perceptor d’ingressos augmenta. La pobresa es cronifica.
S’ha incrementat la taxa de risc de pobresa en el treball, de forma que l’11,7% de les persones que treballen a Catalunya obtenen uns ingressos per la seva feina per sota del llindar de risc de pobresa.

Catalunya és un dels països on més han augmentat les desigualtats, amb una creixent concentració de la renda en la població més rica. El 20% d’aquesta acumula 6,5 vegades més recursos que el 20% més pobre. En els anys previs a la crisi els nivells de desigualtat a Catalunya eren inferiors a la mitjana europea.

La crisi ha augmentat també altres bretxes ja existents a la nostra societat: la de gènere, però també la generacional amb joves i més grans de 50 anys a l'atur i sense expectatives

La crisi no s’ha repartit de forma equitativa, les retallades en les polítiques públiques i una fiscalitat injusta i insuficient han jugat un paper determinant en l’increment de les desigualtats.

En aquest context, la despesa en protecció social sobre el PIB és a Catalunya (21,0%) inferior a la d'Espanya (25,5%) i queda molt per sota de la Unió Europea (28,6%). 

Per això és necessari un pressupost que suposi un veritable canvi de rumb, que trenqui amb el passat i que doni per tancades les polítiques d’austeritat. Un pressupost adequat per abordar l’emergència social, consolidar l'economia i crear ocupació de qualitat.

La pressió fiscal a Catalunya és del 31,8%, a Espanya del 32,4% i a la UE-28 del 39,1%. Per tant, hi ha camí per a recórrer tenint present que la baixada d’impostos ha beneficiat als més rics, mantenint situacions de privilegi fora de tota lògica i afavorint el creixement de les desigualtats.
Cal recuperar els ingressos fiscals per fer polítiques socials.  A Catalunya hi ha un problema de finançament, però també de fiscalitat:

 • Recuperar l’Impost de successions.
 • Incrementar la fiscalitat de les rendes altes fixant trams a partir dels 60.000 euros augmentant la progressivitat de l’IRPF.
 • Reduir el mínim exempt de l’impost del patrimoni.
 • Crear un impost sobre pisos buits.
 • Derogar els avantatges fiscals als casinos i activitats vinculades al joc.
 • Donar més recursos a l’Agencia Tributària de Catalunya per a lluitar contra el frau fiscal.
 • Renegociar el deute amb la banca per disminuir els interessos fins a reduir-los als interessos del Banc Central Europeu.
 • Crear noves figures impositives a través de la fiscalitat ambiental.

Incrementar els ingressos fiscals per fer polítiques socials amb recursos suficients per:
 • Complir la resolució del Parlament de Catalunya sobre la situació d’emergència social per a protegir els col·lectius més vulnerables i lluitar contra la feminització de la pobresa.
 • Implementar la Renda Garantida de Ciutadania com a dret subjectiu a uns ingressos mínims, en compliment de l’Estatut de Catalunya vigent, i que faria possible la superació de la pobresa a Catalunya.
 • Començar a revertir les retallades en salut, educació, protecció social i habitatges per a recuperar drets i serveis. Del 2010 al 2015 la despesa social ha caigut en 3.600 milions (1.450 en sanitat, 1.074 en educació, 507 en protecció social i 355 en habitatge). En sanitat, Catalunya és una de les comunitats on el tancament de llits i quiròfans ha estat més gran. En educació estem a la cua en finançament públic, per sota fins i tot de la mitjana espanyola. La despesa educativa a la UE és del 6% del PIB i a Catalunya del 2,8%
 • Concretar polítiques per a una ocupació de qualitat : suport a la indústria i recuperació per a l’ocupació pública.
  • S’ha de recuperar la inversió en el programa de suport a la Indústria que el 2010 era de 163,3 milions i que en les previsions del Pressupost del 2016 havia caigut fins al 32,5 milions.
  • S’ha de recuperar la inversió pública, com a element generador d’ocupació i reactivació econòmica
  • Compromís per la contractació pública i de qualitat: volem una administració que es comprometi a contractar empreses que paguin el conveni sectorial i que no usi empreses multiserveis
  • Recuperació dels pressupostos propis del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) amb fons de la Generalitat: la lluita contra l’atur ha de ser una prioritat.
  • Pel que fa a l’ocupació pública, la principal prioritat és la recuperació de les plantilles amb una oferta pública d’ocupació que recuperi les vacants suprimides i redueixi el percentatge de personal interí a no més del 5%.

Implementar una política pública de cooperació internacional coherent i justa, compromesa amb els drets humans i la justícia global.

 • Garantir la coherència de polítiques com un element transversal al conjunt de l’acció de l’Administració catalana
 • Destinar una partida equivalent al 0,7% dels ingressos corrents incondicionats de la Generalitat de Catalunya 
 

diumenge, 13 de novembre de 2016

Reunió història de la Pastoral Obrera de Catalunya amb els bisbes de la Tarraconense

Presentem la Pastoral Obrera als bisbes de la Tarraconense


Reunió el passat 25 d’octubre de 2016

Objectiu assolit després d’un any perseguint-lo: explicar de primera mà la Pastoral Obrera i la situació actual del món obrer al conjunt dels bisbes de Catalunya. L’Aida Valle de la JOC, la Maria Martínez i en Jesús Jiménez de l’ACO, la Susanna Ortega de la GOAC, en Pepe Baena, director del secretariat interdiocesà de la Pastoral Obrera de Catalunya i l’Èrika Fabregat, secretària de la Pastoral Obrera, van tenir l’oportunitat fer-ho en la reunió ordinària que la Conferència Episcopal Tarraconense va fer el passat 25 d’octubre al Seminari Conciliar de Barcelona.
Els moviments especialitzats i les delegacions de Pastoral Obrera van agrair la nota que els bisbes van fer amb motiu de la Jornada pel Treball Decent i van presentar el treball que es fa des de la Pastoral Obrera i els tres moviments especialitzats.
També es va fer una panoràmica de les transformacions que està vivint el món del treball, destacant la instauració d’un treball indecent que determina la vida de les persones i de les famílies, la creixent desigualtat, la realitat dels treballadors pobres...
Per últim, es van plantejar una sèrie de reptes respecte aquesta pastoral com el d’aprofundir en la campanya pel Treball Decent, reconèixer la tasca que es fa des dels moviments especialitzats i les delegacions i recordar la plena vigència del document La Pastoral Obrera de tota l’Església.
L’espai per presentar-ho, tot i que limitat (no va arribar a una hora), va servir per intercanviar idees i expressar la necessitat de continuar col·laborant de forma conjunta. A l'enllaç teniu les impressions de la presidenta de l'ACO, Maria Martínez.

dimecres, 9 de novembre de 2016

V Jornades Transmet de la Diòcesi de TerrassaPer a inscripcions cliqueu http://anydelamisericordia.org/inscripcio-jornades-transmet

Continua la lluita per una renda garantida de ciutadania

COMUNICACIÓ SOBRE LA PREPARACIÓ DEL DEJUNI EN SUPORT DE L'APROVACIÓ EN 2016 DE LA PROPOSTA DE LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA


Benvolguts/des amics/es

La tramitació de la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania, després d'una llarga marxa en què s'han superat nombrosos obstacles i maniobres dilatòries, es troba en un moment decisiu de la seva tramitació.
El nostre objectiu és que s'aprovi la llei amb un contingut satisfactori abans de finalitzar 2016 perquè pugui aplicar-se en 2017, tal com es va aprovar en una recent resolució del Parlament.
A més, exigim que aquesta llei compti amb la deguda partida en els pressupostos que haurà de debatre al Parlament en les pròximes setmanes.
Som conscients que per superar els últims obstacles hem de mobilitzar l'opinió pública perquè s'uneixi a aquestes exigències al Parlament.
Per això la Comissió Promotora hem anunciat la realització d'un dejuni de tres dies de durada, i que s'iniciarà tres dies abans del primer Ple del Parlament que debatrà sobre els pressupostos. Al tercer dia aixecarem el dejuni per dirigir-nos i concentrar-nos davant el Parlament. Informarem degudament de les dates concretes quant disposem de la data de l'esmentat Ple.
Estem fent les gestions per realitzar el dejuni a la Plaça de Sant Jaume, per la qual cosa les persones participants hauran de muntar les tendes adequades.
Per aquesta Carta us convidem a participar en el dejuni indicant Nom i cognoms, telèfon de contacte i correu electrònic, així com el nombre de dies que estareu de dejuni.
Les vostres dades heu de comunicar-los al següent email: ilprcg@gmail.com
Tel de contacte: 661390670
Podeu participar en la preparació del dejuni assistint a les reunions de la Comissió Promotora cada dijous a la tarda a partir de les 17 hores al local de Confavc, Carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop metro Barceloneta línia de metro IV - groga).
Comptem amb el vostre suport, participació i solidaritat.

¡Rescatem les persones!

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Jornades de Pastoral Obrera d'Espanya: Església compromesa pel treball decentJornada de Formació de l'ACO


Els equips de dolor i la GOAC


Unim esforços pel treball decentUs podeu adherir a aquesta campanya pel treball decent

http://treballdecent.cat


 La desocupació juvenil, la informalitat i la manca de drets laborals no són inevitables, són resultat d'una prèvia opció social, d'un sistema econòmic que posa els beneficis per damunt de la persona. (Papa Francesc)