dilluns, 1 de desembre de 2014

Més lleis socials de la Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
EDICTE d’1 d’octubre de 2014, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients de protecció a la infància i l’adolescència

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
EDICTE de 24 de novembre de 2014, de notificació de l’Acord d’inici del procediment sancionador per apersones perceptores o sol·licitants de la prestació per desocupació.
EDICTE de 24 de novembre de 2014, de notificació d'una resolució d’inici d’expedient de revocació de lasubvenció atorgada relativa a la concessió d’ajuts per a la realització del Programa d’experiència professionalper a l’ocupació juvenil a Catalunya (Suma't) per a l’any 2010.
EDICTE de 24 de novembre de 2014, de notificació de la resolució d’un expedient de revocació final de la subvenció atorgada relativa a la concessió d’ajuts per a la realització del Programa d’experiència professiona

Més sobre el capitalisme...

Es mostra B2hi3yzCAAAqDqm.jpg.