dilluns, 19 de gener de 2015

Cal posar-se les piles...Demà dimarts 20 de gener de 2015 l'EPOT (Equip de Pastoral Obrera de la Diòcesi de Terrassa) es reuneix a Mollet del Vallès a les 21:30h.

L'ordre del dia és:

a) Pregària
b) Coordinació Pastoral Social (concretament Càritas Diocesana) i Pastoral Obrera. Acords de la reunió del 13 de gener de 2015
c) Enquesta treball precari de la POC
d) Concretar revisió de vida de la EPOT
e) Recolzament actes sobre la beatificació de Monsenyor Òscar Romero. Proposta de recull de textos, homilies... que surtin aspectes dels treballadors i el món obrer
f) Celebració del Dia Internacional de la Dona Treballadora (8 de març)
g) Precs i preguntes


Pepe Baena
delegat episcopal de Pastoral Obrera de Terrassa