divendres, 24 de juny de 2016

La GOAC davant les eleccions del 26 de juny 
Quan de veritat ens faci mal 
la vida dels pobres...

Les dones  i els homes de la  GOAC de Barcelona-Sant Feliu volem manifestar la nostra reflexió sobre la situació que les classes treballadores vivim davant  les  noves eleccions del 26J.
La legislatura que es va iniciar el passat 20 de desembre ha estat una legislatura frustrada, de la qual necessiten aprendre els partits polítics i el conjunt de la població, perquè les i els pobres no poden esperar.
Aleshores ja dèiem que les eleccions ens situaven davant de dos reptes fonamentals: desenvolupar la capacitat de diàleg des de la diversitat i situar la justícia en el centre de la nostra democràcia. Totes dues qüestions han estat bastant absents fins avui. Previsiblement després del 26J, hi haurà alguns canvis en la composició del Congrés i del Senat; però, pel que fa al que és substancial, romandrem en la mateixa situació i amb els mateixos desafiaments: fonamentalment, escoltar i respondre al clam de les persones empobrides, que és l'únic que ens pot fer avançar en justícia i humanitat; en fraternitat, en definitiva.
En aquell moment, assenyalàvem quatre necessitats que havien de centrar la tasca del Parlament i del Govern, i també de tota la societat: en primer lloc, vèncer les causes estructurals de les desigualtats i de la pobresa; canviar el model econòmic tot abandonant la ceguesa del creixement plantejat com a fita en si mateixa i tot assolint com a objectiu un projecte comú de justícia social i solidaritat; prioritzar el treball digne (per tal de combatre la pobresa i la desigualtat i respectar la promoció integral de les persones), i impulsar una regeneració moral que recuperi el valor del bé comú. Avui ens cal el mateix.
La urgent regeneració moral de la democràcia, sens dubte, implica que els partits polítics, les institucions i cada un de nosaltres reconeguem que només escoltant, assumint i responent al crit de les persones empobrides i excloses, la vida social pot canviar, la política pot canviar i les nostres vides poden canviar. Mentre això no es resolgui, cap problema no se solucionarà (cf. Evangelii Gaudium 202). Tal com diu el Papa Francesc, les coses començaran a canviar quan «ens faci mal de veritat la societat, el poble, la vida dels pobres» (EG 205).
Responsabilitat de l'Església i de tots els seus membres és aquell testimoni al qual Francesc ens convida: «Cada cristià i cada comunitat estan vocacionats a ser instruments de Déu per l'alliberament i la promoció dels pobres, de manera que puguin integrar-se plenament en la societat» [...] «L’Església, guiada per l'Evangeli de la misericòrdia i de l'amor, escolta el clam per la justícia i vol respondre-hi amb totes les seves forces [...] la qual cosa implica tant la cooperació per resoldre les causes estructurals de la pobresa i per promoure el desenvolupament integral dels pobres, com els gestos més simples i quotidians de solidaritat davant les misèries molt concretes que trobem» (EG 187, 188).

Assemblea Germanor Obrera d’Acció Catòlica Barcelona-Sant Feliu
El Masnou, 18 i 19 de juny de 2016

dijous, 9 de juny de 2016

Abans de les eleccions generals...

Carta a los partidos políticos

Centre Delàs d'Estudis per la Pau
 
9 jun 2016 — Después de haber analizado los programas electorales de los principales partidos políticos de España, queremos más precisiones por parte de esos partidos sobre sus políticas de paz, seguridad y defensa. Hoy, enviamos cartas personalizadas a cada uno de ellos para que esos temas sean considerados esenciales al debate próximo. Agradeceríamos compartir esta petición para continuar presionando a que esos temas se debatan.

PARTIDO POPULAR:
Desde el Centre Delàs de Estudios por la Paz, hemos analizado los programas políticos y las propuestas de cada partido sobre políticas de paz, seguridad y defensa. Nos gustaría tener más información sobre vuestra posición en este tema.
Ustedes dicen que van a mantener y modernizar las infraestructuras y equipos de Defensa. Eso supone un aumento del presupuesto de Defensa. ¿Cuál sería su posición acerca de la redistribución del gasto militar para gastos sociales?
Ustedes defienden una aportación a las misiones internacionales: ¿a qué tipos de misiones se refieren?
¿A qué se refieren ustedes con mejorar la calidad profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas?
Ustedes no hacen mención sobre las bases militares extranjeras. ¿Cuál es su posición sobre ellas y, especialmente, sobre las de Morón y Rota?
Ustedes consideran impulsar un papel activo de España en la OTAN. ¿Por qué no defender más la autonomía de España?
Ustedes consideran que hay que reforzar la cultura de defensa en la educación ¿Cuál sería su posición de promover una educación por la paz, basada en el entendimiento de la no violencia, los derechos humanos, la tolerancia entre otros?
Ustedes no se posicionan sobre el comercio de armas y su financiación. ¿Por qué?
Ustedes no mencionan el tema del desarme. ¿Por qué no considerarlo como una alternativa para el establecimiento de un mundo más seguro y menos violento?
Gracias por dedicar unos instantes para responder.
Pueden consultar también el artículo que hemos publicado sobre las “Posibles propuestas de paz y seguridad: Elecciones 26J”: http://www.centredelas.org/es/general/2717-posibles-propuestas-de-paz-y-seguridad-elecciones-26j
Atentamente,
Centre Delàs de Estudios por la Paz

PSOE:
Desde el Centre Delàs de Estudios por la Paz, hemos analizado los programas políticos y las propuestas de cada partido sobre políticas de paz, seguridad y defensa. Nos gustaría tener más información sobre vuestra posición en este tema.
Ustedes quieren asegurar la estabilidad financiera de la Defensa nacional. ¿Cuál sería su posición acerca de la redistribución del gasto militar para gastos sociales?
Ustedes no hacen mención sobre las bases militares extranjeras. ¿Cuál es su posición sobre ellas y, especialmente, sobre las bases de Morón y Rota?
Ustedes consideran promover el desarrollo de la Política Común Europea de Seguridad y Defensa. ¿Cuál sería la implicación de España con respecto a su política de defensa y de su papel en la OTAN?
Ustedes desean desarrollar la industria de defensa y seguridad española ¿cuál es su posición frente a la industria militar que, precisamente, ayuda a la producción masiva de armas?
Ustedes no se posicionan sobre la financiación de armas. ¿Cómo ustedes argumentan su posición? ¿Cómo pretenden controlar el comercio de armas sin abordar el problema de su financiación?
Ustedes consideran que hay que aumentar la difusión de la cultura de defensa en la educación ¿Cuál sería su posición de promover una educación por la paz, basada en el entendimiento de la no violencia, los derechos humanos, la tolerancia entre otros?
Ustedes apuestan por el desarme internacional. ¿Cómo España puede exactamente impulsar este proceso?
Gracias por dedicar unos instantes para responder.
Ustedes pueden consultar también el artículo que hemos publicado sobre las “Posibles propuestas de paz y seguridad: Elecciones 26J”: http://www.centredelas.org/es/general/2717-posibles-propuestas-de-paz-y-seguridad-elecciones-26j
Atentamente,
Centre Delàs de Estudios por la Paz

PODEMOS:
Desde el Centre Delàs de Estudios por la Paz, hemos analizado los programas políticos y las propuestas de cada partido sobre políticas de paz, seguridad y defensa. Nos gustaría tener más información sobre vuestra posición en este tema.
Ustedes defienden el control y la transparencia del gasto militar. Más concretamente, ¿A qué se refieren ustedes por control del presupuesto? ¿Cuál sería su posición acerca de la reducción del presupuesto militar y de la redistribución del gasto militar para gastos sociales?
Ustedes quieren implementar un diseño de las Fuerzas Armadas “más acorde a las necesidades de España”. ¿Cómo se ilustraría concretamente?
Ustedes consideran promover mayor autonomía de España y Europa de la OTAN ¿Cómo argumentan esta posición y como lo concretarían?
Ustedes refieren a la importancia de la memoria democrática y de la cultura de los derechos humanos en la educación. ¿Cómo se posicionan sobre la cultura de la defensa y cómo quieren implementar una educación promoviendo valores de paz?
En su programa electoral no mencionan nada acerca de la industria militar, ¿cuál es su posición frente a la industria militar que, precisamente, ayuda a la producción masiva de armas?
Ustedes no se posicionan sobre el comercio de armas y su financiación. ¿Por qué?
Ustedes no mencionan el tema del desarme. ¿Por qué no considerarlo como una alternativa para el establecimiento de un mundo más seguro y menos violento?
Gracias por dedicar unos instantes para responder.
Pueden consultar también el artículo que hemos publicado sobre las “Posibles propuestas de paz y seguridad: Elecciones 26J”: http://www.centredelas.org/es/general/2717-posibles-propuestas-de-paz-y-seguridad-elecciones-26j
Atentamente,
Centre Delàs de Estudios por la Paz

IZQUIERDA UNIDA:
Desde el Centre Delàs de Estudios por la Paz, hemos analizado los programas políticos y las propuestas de cada partido sobre políticas de paz, seguridad y defensa. Nos gustaría tener más información sobre vuestra posición en este tema.
Ustedes dicen que van a reducir el gasto militar mediante la revisión de los contratos del Ministerio de Defensa, ¿qué acuerdos llegarían con Podemos para llevar a cabo esta medida, teniendo en cuenta que dicho partido hace referencia sólo a un control del presupuesto y del gasto militar?
¿Cuál sería su posición acerca de la redistribución del gasto militar para gastos sociales?
Podemos marca una diferencia con ustedes con respecto a la implicación de operaciones militares a nivel internacional. ¿Qué medidas tomarían para que Podemos apueste por un verdadero mantenimiento de la paz sin intervención de las fuerzas militares en el extranjero?
¿Cómo llevarían a cabo la disminución de las fuerzas armadas si Podemos habla de un nuevo diseño de la misma?
Con respecto a las bases militares extranjeras, ¿cómo Izquierda Unida podría lograr la salida de las bases militares extranjeras en Morón y Rota?
Ustedes consideran impulsar la salida inmediata de España de la OTAN, ¿de qué manera llevaría a cabo esta iniciativa con Podemos, cuando éste partido sólo considera una mayor autonomía de España frente a la OTAN?
Ustedes consideran que hay que promover una educación para la paz, ¿de qué manera incluirían su propuesta de una educación desmilitarizada y de entendimiento de la no violencia con respecto a lo que plantea Podemos?
Ustedes se posicionan sobre un control y transparencia en el comercio de armas e impedir las transferencias de las mismas que puedan permitir vulneraciones de los derechos humanos. ¿Cómo harían ustedes para encontrar sinergias con Podemos, partido que no menciona ninguna propuesta sobre este punto?
Ustedes hacen referencia al desarme internacional y sumarse al “Compromiso Humanitario” de eliminar las armas, ¿cómo harían para que Podemos también considere esta alternativa de establecimiento de un mundo más seguro y menos violento en su programa electoral?
En su programa electoral hay muchas alternativas que incentivan una cultura de paz, ¿cuál es su posición frente a la industria militar que ayuda precisamente a la producción masiva de armas?
Gracias por dedicar unos instantes para responder.
Pueden consultar también el artículo que hemos publicado sobre las “Posibles propuestas de paz y seguridad: Elecciones 26J”: http://www.centredelas.org/es/general/2717-posibles-propuestas-de-paz-y-seguridad-elecciones-26j
Atentamente,
Centre Delàs de Estudios por la Paz

CIUDADANOS:
Desde el Centre Delàs de Estudios por la Paz, hemos analizado los programas políticos y las propuestas de cada partido sobre políticas de paz, seguridad y defensa. Nos gustaría tener más información sobre vuestra posición en este tema.
Ustedes en su programa electoral señalan que quieren garantizar las libertades, derechos y seguridad de los españoles, ¿cómo entiende Ciudadanos “libertades, derechos y seguridad”? ¿No sería contradictorio garantizarlas con presupuestos militares que incentivan la violencia y miedo?
¿Cuál sería su posición acerca de la redistribución del gasto militar para gastos sociales?
Ciudadanos no hace referencia con respecto a la implicación de las operaciones militares a nivel internacional, ¿cuál es su posición al respecto?
¿Cuál sería la posición de Ciudadanos de aumentar el presupuesto en programas de integración como alternativa de lucha y prevención del terrorismo?
Con respecto a las bases militares extranjeras, ¿cuál es su posición sobre ellas y, especialmente, sobre las bases de Morón y Rota?
Ustedes consideran concretar una verdadera política de defensa Europea común, integrada y coherente, ¿por qué no defender la autonomía de España frente a los intereses de la OTAN de prepararse para la guerra?
Ustedes no hacen mención alguna de promover una educación para la paz, ¿estarían dispuestos a implementar, en su programa electoral, una política de educación desmilitarizada y de entendimiento de la no violencia, los derechos humanos y la tolerancia entre distintos?
Ustedes no mencionan alguna propuesta sobre el control y transparencia en el comercio de armas y de impedir las transferencias de las mismas que puedan permitir vulneraciones de los derechos humanos, ¿estarían dispuestos a considerar el comercio de armas como un factor que incentiva violencia y amenaza la defensa de los derechos humanos en un país?
Ustedes no hacen referencia al desarme internacional, ¿por qué no considerarlo como una alternativa para el establecimiento de un mundo más seguro y menos violento?
En su programa electoral no mencionan nada acerca de la industria militar, ¿cuál es su posición frente a la industria militar que, precisamente, ayuda a la producción masiva de armas?
Gracias por dedicar unos instantes para responder.
Pueden consultar también el artículo que hemos publicado sobre las “Posibles propuestas de paz y seguridad: Elecciones 26J”: http://www.centredelas.org/es/general/2717-posibles-propuestas-de-paz-y-seguridad-elecciones-26j
 
Atentamente,
Centre Delàs de Estudios por la Paz