diumenge, 26 d’abril de 2015

Jornada diocesana de Pastoral Obrera de la Diòcesi de Terrassa 2015 en imatges

Pregària d'inici

Presentació de la Jornada pel delegat Pepe Baena

Persones participants
 Testimoni d'en Àngel de Arriba
 Treball per grups"Atur i esperança. Experiències d'aturats en actiu"

A la Jornada Diocesana de Pastoral Obrera de la Diòcesi de Terrassa celebrada el 25 d'abril de 2015 a la seu de Càritas de la Diòcesi de Terrassa (Sabadell) es va tenir l'oportunitat de posar sobre la taula una problemàtica que afecta a moltes persones treballadores: l'atur. Com a Església de Jesucrist hem cregut necessari visibilitzar aquesta situació a la llum de l'Evangeli i la Doctrina Social de l'Església.
  
L'experiència d'un aturat de 61 anys, l'Àngel de Arriba, que la ha posada per escrit en dos llibres "Atur i fe. Una experiència personal" i "Atur i fe, encara?", va ajudar al debat i a l'aprofundiment al treball per grups amb sis pistes del testimoni i tres preguntes per compartir:
a) No perdis la fe
b) Mai t'aturis
c) No t'allunyis de la família i dels amics
d) Consolida la parella
e) Perdona
f) Reflexiona: "Jo necessito poques coses. I el poc que necessito ho necessito poc" (Sant Francesc d'Assís)

1) Quina cosa del testimoni m'ha interpel·lat?
2) Quines experiències personals o properes d'atur tens?
3) Llums i esperances en aquesta situació que estem vivim

Al final de la Jornada Diocesana, després d'una plenària, les persones participants (militants de la JOC i de l'ACO, membres de moviments socials i polítics, voluntaris de Càritas, membres de parròquies en barris obrers...) ens varem emportar llums i esperances en aquesta situació d'atur que estem vivim:

- Treballar el sentit de comunitat amb els qui ens troben sols a la seva situació i dificultat
- Acollir i reivindicar amb els qui pateixen situacions de manca de feina
- Creure que la llum i l'esperança és Jesús de Nazaret
- Compartir el treball perquè tots treballin
- Recuperar el sentit de la lluita davant les preguntes com, per exemple, per què he d'anar a una manifestació, per què he d'estudiar...
- Donar testimoni i anunci explícit de Jesucrist malgrat les dificultats
- Trencar amb el sentiment d'inutilitat per ser aturat/da
- Valorar el treball en totes les dimensions de la persona més enllà del treball remunerat
- Acceptar que el capitalisme no regala res perquè està al servei del capital i no de la persona amb la seva dignitat
- Fer visible a tanta gent que s'aglutina i uneix per organitzar-se per a lluitar contra la crisi econòmica que s'ha allargat
- No perdre la fe davant la foscor de la problemàtica de l'atur
- Treballar per un compromís social i polític que fa possible trobar sortides
- Reconèixer a la gent gran que continuen donant testimoni de servei i de lluita
- Mantenir el lligam de caritat fraterna i de justícia social en el treball amb els qui no tenen feina perquè hagi realment transformació social, per molt poca que sigui, a la llum de l'evangeli de Jesucrist...