dijous, 19 de febrer de 2015

Hi ha drets que no s'han de perdre

 

COMUNICAT PER LA JORNADA D'ACCIÓ MUNDIAL PEL DRET A LA VAGA - 18 FEBRER 2015


La Confederació Sindical Internacional (CSI) ha convocat una jornada d'acció mundial el 18 de febrer contra la posició del grup d'ocupadors a l'Organització Internacional del Treball (OIT) que intenten acabar amb aquest dret. Com a treballadors cristians, homes i dones, preocupats pels atacs constants als drets socials i laborals de les persones i les famílies en tot el món, recordem el missatge de l'Església sobre el dret a vaga i els sindicats: "La vaga és una de les conquestes més costoses del moviment sindical (...) 

La doctrina social de l'Església reconeix la legitimitat de la vaga «quan constitueix un recurs inevitable, si no necessari per obtenir un benefici proporcionat», després d'haver constatat la ineficàcia de totes les altres modalitats per superar els conflictes. El Magisteri reconeix la funció fonamental desenvolupada pels sindicats de treballadors, la raó de ser consisteix en el dret dels treballadors a formar associacions o unions per defensar els interessos vitals dels homes ocupats en les diverses professions. 

Els sindicats «s'han desenvolupat sobre la base de la lluita dels treballadors, del món del treball i, sobretot, del treballadors industrials per a la tutela dels seus justos drets davant els empresaris i els propietaris dels mitjans de producció». "(Compendi de Doctrina social de l'Església, 304-3005).

A la llum del magisteri de l'Església, des del Moviment Europeu de Treballadors Cristians (MTCE) ens unim a aquesta jornada d'acció mundial i la recolzem decididament. Alhora, mostrem el nostre més absolut rebuig a la criminalització de les actuacions d'homes i dones sindicalistes en defensa dels drets dels treballadors i les treballadores. La nostra fe en Jesucrist ens fa lluitar per una societat justa, fraterna i sostenible i entenem que el moviment sindical mundial, amb les seves llums i ombres, segueix fent una aportació ineludible per aconseguir la justícia universal en tots els racons del món. 

Otto Meier
President del MTCE


Una bona visió del treball