dilluns, 29 de setembre de 2014

A tenir en compte a les misses i altres celebracions...

Germans i germanes
de la Diòcesi de Terrassa

Davant el Dia Internacional pel treball digne (7 d’octubre)  us animem, des de l’Equip de Pastoral Obrera de Terrassa (EPOT), que a les celebracions de l’eucaristia del diumenge 5 d’octubre de 2014 es tingui en compte aquesta data reivindicativa. Com a cristians i ciutadans alhora, podem recordar aquelles paraules de la carta de Sant Jaume que, desgraciadament, són de plena actualitat: I vosaltres, els rics, ploreu i gemegueu per les desgràcies que us cauran al damunt! Les vostres riqueses són podrides, s'han arnat els vostres vestits. El vostre or i la vostra plata s'han rovellat, i el seu rovell farà de testimoni contra vosaltres, i us menjarà la carn com un foc. És això el que heu acumulat per a la fi dels temps! El jornal que escatimàveu als qui us segaven els camps clama al cel, i el clam dels segadors ha arribat fins a les orelles del Senyor de l'univers. Heu viscut aquí a la terra una vida de delícies i plaers, us heu anat engreixant per al dia de la matança. Heu condemnat el just, l'heu assassinat, i ell no s'ha resistit. (Jm 5, 1-6)

Les paraules del Papa, bisbe de Roma, Francesc al twitter també ens pot ajudar a la nostra reflexió i pregària: «Quant m'agradaria veure a tots amb un treball digne! És alguna cosa essencial a la dignitat humana»

Així, us proposem aquesta pregària (en català i en castellà) per a llegir-la a la pregària dels fidels:

Preguem pels treballadors i treballadores. Que rebin una retribució justa, aconsegueixin un nivell de vida veritablement humà i afrontin amb dignitat les responsabilitats familiars i socials. Preguem al Senyor.

Oremos por los trabajadores y trabajadoras. Que reciban una retribución justa, consigan un nivel de vida verdaderamente humano y afronten con dignidad las responsabilidades familiares y sociales. Oremos al Señor.

Decàleg del Treball Digne

Agafant la idea de l’encíclica  “Caritas in Veritate” (n.63) de Benedicte XVI i fer-la en forma de decàleg, es podria dir que la dignitat en el treball ve donada per què:

1. el treball sigui expressió de la dignitat essencial de tot home o dona
2. el treball sigui lliurement triat
3. el treball associï efectivament als treballadors al desenvolupament de la seva comunitat
4. els treballadors siguin respectats
5. el treball satisfaci les necessitats de les famílies
6. el treball aconsegueixi escolaritzar als fills sense que es vegin obligats a treballar
7. els treballadors puguin organitzar-se lliurement
8. els treballadors puguin fer sentir la seva veu
9. els treballadors aconsegueixin espai per retrobar-se adequadament amb les pròpies arrels en l'àmbit personal, familiar i espiritual
10. el treball asseguri una condició digna a l'hora de la jubilació


Pepe Baena Iniesta
Delegat Episcopal de Pastoral Obrera de la Diòcesi de Terrassa