dimecres, 27 de novembre de 2013

És l'hora de la Pastoral Obrera


Quan el servei esdevé Bona Nova


El Papa Francesc, en la homilia de la missa celebrada el proppassat 22 de
maig de 2013, afirmà que "el camí del Senyor és seu servei: tal i com Ell ha fet
aquest camí de servei, nosaltres hem de fer el mateix. Aquest és el veritable
poder a l'Església. Voldria pregar avui per tots nosaltres, perquè el Senyor ens
infongui la gràcia de comprendre que el veritable poder a l'Església és el servei.
I també per comprendre aquella regla d'or que Ell ens va ensenyar amb el seu
exemple: per a un cristià, progressar, avançar, significa abaixar, abaixar ... Li
demanem aquesta gràcia ".
Aquestes paraules ressonen una vegada més en tots nosaltres i es troben a la
base de les Jornades Transmet que per segon any consecutiu he convocat a la
diòcesi, en aquesta ocasió a través de les delegacions episcopals de Càritas,
Apostolat Seglar i Pastoral Universitària i Món de la Cultura.
Les jornades d’enguany tenen com a títol “Quan el servei esdevé Bona Nova”.
Es tracta d’unes jornades obertes a tots els cristians per tal d’aprofundir en les
implicacions que la Nova Evangelització té en questa ocasió en l’àmbit de la
presència cristiana enmig dels sectors més desfavorits de la societat. El context
actual de crisi profunda que viu la nostra societat i les seves implicacions
econòmiques, socials, culturals i morals serà objecte de la nostra reflexió per tal de
viure una vegada més la invitació del Senyor a fer present l’Evangeli de l’amor, del
perdó i de la solidaritat a través del compromís dels creients.
Us convido a participar-hi activament i a fer-ne difusió d’aquest programa.

+Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

Espiritualitat en l'acció social des de les comunitats religioses