dimarts, 19 de maig de 2015

L'EPOT continua treballant...


Avui dimarts 19 de maig de 2015 a les 21:30h a Mollet l'Equip de Pastoral Obrera de la Diòcesi de Terrassa (EPOT) es reunirà per a aprofundir la seva tasca pastoral.
L'ordre de la nit serà el següent:
- Pregària
- Valoració de la Jornada Diocesana de POT (25 d'abril)
- Jornada d'Apostolat Seglar (23 de maig)
- Consell Pastoral Diocesà
- Revisió de vida sobre la relació dels militants a les parròquies
- Reunió de Delegats Episcopals (27 de maig)
- Guió de treball sobre la configuració del treball humà després de 20 anys de la publicació de "La Pastoral Obrera de tota l'Església
- Precs i preguntes
Una abraçada, Pepe