dimarts, 4 de febrer de 2014

Una enquesta esperançadora

Més acollida pastoral a tot tipus de famílies i canvis doctrinals


Dues parròquies contesten el qüestionari del Sínode de la família amb una enquesta a tots els fidels

(Jordi Llisterri – CR) El qüestionari preparatori del Sínode sobre la Família ha obert el debat de temes que fins ara difícilment trobaven canals eclesiàstics per parlar-ne. Tot i que el termini perquè les diòcesis aportessin les respostes a la Secretaria del Sínode era breu, dues parròquies de Barcelona es van espavilar per tenir a finals de gener el resultat d’una enquesta. L’enquesta realitzada conjuntament a les parròquies de Sant Eugeni I, Papa i de la Mare de Déu del Pilar de l’Eixample de Barcelona, l’han contestada el 80% dels feligresos habituals als oficis i més implicats en la vida parroquial.
El Consell Pastoral conjunt d’aquestes parròquies va optar per aquesta fórmula perquè amb el format del qüestionari del Sínode enviat als capellans era impossible la participació de tots els fidels de la parròquia. Se’n va encarregar un equip dirigit per Àngel Jesús Navarro, rector de la Mare de Déu del Pilar i professor de l’àrea d’Humanitat de Blanquerna, amb un equip d’enquestadors i tècnics de màrqueting d’estudis de mercat format per Josep Prats i Estefania Dorado.
Canvis i acollida a tothom
Els resultats, que podeu trobar íntegrament en aquest document, són molt amplis i diversos. En primer lloc es pot destacar que més de la meitat de respostes expressen reserves als ensenyaments de l’Església sobre sexualitat i matrimoni. En canvi, un terç el valoren positivament. També la majoria considera que “només és matrimoni autèntic la unió entre un home i una dona”.
Però en els casos concrets només un 13% valora negativament les unions civils i les parelles de fet. Aquest percentatge negatiu s’amplia a un 20% per les parelles del mateix sexe. També en aquests temes hi ha un considerable salt generacional. Per exemple, un 61% dels menors de 30 anys valoren positivament les parelles del mateix sexe, mentre que en els majors de 60 anys només ho fan un 11%.
En el que hi ha una unanimitat més clara és en la necessitat “d’acollir pastoralment” tot tipus de famílies, i més encara als fills de les parelles en situacions irregulars segons la doctrina de l’Església. Fins i tot en el cas de les parelles homosexuals s’arriba al 80% de respostes afirmatives i només un 11% d’oposició radical a la seva acollida a les parròquies.
D’altra banda, també es fa evident un desajust entre la postura de l’Església sobre l’ús d’anticonceptius i les respostes de l’enquesta. Un 25% creuen que “s’ha de revisar radicalment” i un 50% més creu que “l’Església ha de ser més flexible i permissiva”. En una altra pregunta, només el 8% es mostra d’acord en que “sexualitat i natalitat van íntimament lligades i no poden separar-se”. També hi ha una majoria que creu que Jesús adaptaria el model de família a les circumstàncies actuals o que posaria “l’amor per sobre de qualsevol circumstància”.
Finalment, en la llista d’altres temes que es creu que l’Església hauria d’afrontar, per aquest ordre apareixen el paper de la dona, el celibat dels capellans, i el paper dels laics. Només un 9% dels enquestats diu que cap d’aquests temes és rellevant.

Una proposta per a altres parròquies

En les conclusions els autors són “molt prudents”, ja que arribar a un nombre ampli de persones “elimina els matisos” que hi pugui haver. Però el nombre de respostes li dóna “un grau de fiabilitat elevadíssim, i fa molt creïbles i verídiques les dades recollides”.
Per aconseguir els resultats, el desembre es va fer una enquesta reduïda amb respostes obertes per determinar quines possibles qüestions podria inclouere una enquesta amb respostes tancades que es pogués adreçar a un públic més nombrós. Aquesta segona enquesta es repartir a totes les misses del primer cap de setmana de gener i es van recollir respostes fins el 17 de gener. 690 persones van contestar l’enquesta. En els conclusions de l’estudi consideren que aquesta mostra vàlida els resultats de l’enquestes i malgrat “la complexitat i profunditat del qüestionari facilitat per la Santa Seu” permeten oferir una “aproximació de l’opinió que els feligresos de dues comunitats parroquials concretes”.
Després de l’experiència, Àngel Jesús Navarro explica que “juntament amb el Consell Pastoral, creiem que és una iniciativa pastoral bona, que aporta una valuosa informació, i que és una manera senzilla i efectiva de fer participar al Poble de Déu, en la reflexió pastoral que ens demana el papa Francesc”. També pot ser un format vàlid perquè es treballi en altres parròquies. Les dades i la metodologia de l’estudi, s’han facilitat a la Secretaria del Sínode, a més de l’Arquebisbat de Barcelona i la Conferència Episcopal Espanyola.

Documents adjunts

AdjuntMida
EnquestaFamiliaRESULTATS.pdf2.55 MB
EnquestaFamiliaQUESTIONARI.pdf24.45 KB

Era foraster, i em vau acollir (Mateu 25, 35)