dimecres, 21 de novembre de 2012

Que les eleccions no ens despisti

 
25 DE NOVEMBRE 
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Són 41 les dones que, en el que va de 2012, han estat assassinades per violència de gènere a l’Estat Espanyol, 11 d’elles a Catalunya. Són 359 les denúncies diàries que es presenten.
Cal anar a l’arrel i parlar clarament d’ideologia fruit d’una societat patriarcal més que de patologia, i cal veure la seva extensió a totes les cultures. És una invisible però fèrria cadena de violència que afecta les relacions entre dones i homes. Té múltiples rostres, es reprodueix i perpetua en la família, en les relacions afectives i sexuals, en el treball, en els mitjans de comunicació i en vells costums molt arrelats. Són paraules, mirades, imatges, situacions, actituds i conductes quotidianes que situen la dona en inferioritat de condicions, la creuen vulnerable i reprensible. Igualment les polítiques de retallades de drets socials i laborals es converteixen en violència institucional en fer cada cop més difícil el sosteniment de les nostres vides i les nostres famílies. En aquesta situació de crisi l’atenció a la infància, a les persones dependents i a les persones ancianes recau majoritàriament sobre les dones, cada cop amb menys recursos. Per què no trenquem d'una vegada aquesta cadena?


Cal revolucionar consciències:


  • Instaurar uns valors basats en l’equitat, l’amor, el respecte mutu, l’equilibri en el poder i la responsabilitat compartida.
  •  Aprendre a resoldre les diferències i els conflictes a través del diàleg, la comprensió i la tolerància.
  • Lluitar per la justícia i els drets socials i laborals.
  • Recolzar-nos les dones entre nosaltres per empoderar-nos físicament i psicològica, trencar complexes i tabús, acabar amb el rol de víctima i les respostes apreses.
La crisi augmenta de nou la dependència i la por de la dona i baixen les denúncies. Reclamem que no es retalli el finançament en tots els àmbits (municipal, autonòmic i estatal) per a potenciar els recursos ja existents, centres especialitzats, formació de professionals que han d'atendre les demandes d'ajuda (econòmica, psicològica, legal, etc.) de les dones maltractades, així com crear centres d'orientació i rehabilitació per a reconduir les conductes agressives que tant mal estan fent a les dones en particular, a les famílies, als propis agressors i a tota la societat en general.
Nosaltres, com a cristianes, manifestem que l'home i la dona són iguals en dignitat; reivindiquem la necessitat de redefinir la masculinitat i la feminitat des d'altres paràmetres distints als actuals, i caminar cap a una cultura que promogui aquells altres valors.


Unim els nostres esforços als de totes aquelles persones i col·lectius que treballen per a eradicar la violència de gènere, en especial al moviment de dones. Només aplegant voluntats serà possible una societat cada cop més humana i més justa, en la qual imperi la pau i l'amor.


Germanor Obrera D’acció Catòlica
Acció Catòlica Obrera
Joventut Obrera Cristiana