dijous, 25 de febrer de 2016

Una Jornada Obrera ben decent
image-75c5597e2bcfa8c615432da5d89563bfTreball decent, la nostra lluita!
XXVIII Jornada d’Estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya com a resposta de la precarietat social actual 


Fa poques setmanes s'ha anunciat que el passat 2015 s’ha tancat, per segon any consecutiu, amb un descens de l’atur, augmentant el nombre de persones treballadores. No obstant, des de la Pastoral Obrera de Catalunya (POC) ja ho analitzàvem el curs passat: darrera de la notícia que l’atur disminueix ens hem de preguntar quants llocs de treball indefinits s’han destruït i han estat substituïts per llocs de treball precaris.

Cada vegada ens trobem més persones excloses del sistema econòmic, d’altres amb unes condicions laborals penoses, i joves que continuen patint una falta angoixant de perspectives. Persones amb treballs més precaris i amb una situació de més vulnerabilitat.

Signes vius d'amor

I en comunió amb l’Església, situats en la convocatòria a l’Any de Jubileu de la Misericòrdia (Misericordiae vultus),  el papa Francesc ens recorda e insisteix en que l’Església «tenim la responsabilitat de ser en el món signe viu de l’amor del Pare (n.4), d’obrir els nostres ulls per a mirar les misèries del món, les ferides de tants germans i germanes privats de dignitat, i ens sentim provocats a escoltar el seu crit d’auxili. Que les nostres mans estrenyin les seves mans, i apropem-los a nosaltres perquè sentin la calor de la nostra presència, de la nostra amistat i de la fraternitat. Que el seu crit es torni el nostre crit i junt puguem trencar la barrera de la indiferència» (n. 15).

No es pot separar Justícia i Misericòrdia, diu el Papa, sabent que el fonament de la justícia és l'amor misericordiós.

Alliberament dels empobrits

Per tot això, enguany hem volgut abordar, com a prioritat de treball de la POC, la nostra lluita per un treball decent, com la resposta davant tota aquesta precarietat que ens ha de portar a l’alliberament de les persones més empobrides.

El passat 20 de febrer la Pastoral Obrera de Catalunya (POC) va celebrar la seva  XXVIII Jornada d’Estudi. Vam voler mirar  aquesta realitat sagnant en clau d’esperança. Després de recollir, en un material previ, el testimoni de persones militants dels nostres moviments que ens han ofert la seva lluita per un treball decent, vam aprofundir, des de la nostra fe en Crist, la importància del treball digne per una societat decent.

Reconstruint les comunitats

Durant la Jornada ens va acompanyar i ajudar en Imanol Zubero, teòleg i sociòleg, especialitzat en el món del treball, per la Universitat de Deusto. Partint de la tan bella combinació de treball i decència, vam aprofundir en les claus del treball, en quin paper està jugant la crisi en tot això i en la importància de reconstruir les seguretats i les comunitats per a un treball i societat decent.

Ara tenim molt reptes, un gran compromís cap a un nou projecte de vida, una Bona Nova que, com diu el Papa Francesc, ens faci “defensar la dignitat que ens dóna el treball”.Trabajo digno, ¡nuestra lucha!


XXVIII Jornada de Estudio de la Pastoral Obrera de Cataluña como respuesta de la precariedad social actual


Hace pocas semanas se ha anunciado que el pasado 2015 se ha cerrado, por segundo año consecutivo, con un descenso del paro, aumentando el número de personas trabajadoras. No obstante, desde la Pastoral Obrera de Cataluña (POC) ya lo analizábamos el curso pasado: detrás de la noticia de que el paro disminuye, cabe preguntarse cuántos puestos de trabajo indefinidos se han destruido y han sido sustituidos por empleos precarios.
Cada vez, nos encontramos más personas excluidas del sistema económico, otras con unas condiciones laborales penosas, y jóvenes que siguen sufriendo una falta angustiosa de perspectivas. Personas con trabajos más precarios y con una situación de mayor vulnerabilidad.

Signos vivos de amor
En comunión con la Iglesia, situados en la convocatoria al Año de Jubileo de la Misericordia (Misericordiae Vulture), el Papa Francisco nos recuerda y insiste en que la Iglesia «tenemos la responsabilidad de ser en el mundo signo vivo de el amor del Padre (n.4), de abrir nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de dignidad, y nos sentimos provocados a escuchar su grito de auxilio. Que nuestras manos estrechen sus manos, y acercamos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva nuestro grito y junto podamos romper la barrera de la indiferencia»(n. 15).
No se puede separar Justicia y Misericordia, dice el Papa, sabiendo que el fundamento de la justicia es el amor misericordioso.

Liberación de los empobrecidos
Por todo ello, este año hemos querido abordar, como prioridad de trabajo de la POC, nuestra lucha por un trabajo decente, como la respuesta ante toda esta precariedad que nos debe llevar a la liberación de las personas más empobrecidas.
El pasado 20 de febrero la Pastoral Obrera de Cataluña (POC) celebró su XXVIII Jornada de Estudio. Quisimos mirar esta realidad sangrante en clave de esperanza. Después de recoger, en un material previo, el testimonio de personas militantes de nuestros movimientos que nos han ofrecido su lucha por un trabajo decente, profundizamos, desde nuestra fe en Cristo, la importancia del trabajo digno para una sociedad decente.

Reconstruyendo las comunidades
Durante la Jornada nos acompañó y ayudar en Imanol Zubero, teólogo y sociólogo, especializado en el mundo del trabajo, por la Universidad de Deusto. Partiendo de la tan bella combinación de trabajo y decencia, profundizamos en las claves del trabajo, en qué papel está jugando la crisis en todo esto y en la importancia de reconstruir las seguridades y las comunidades para un trabajo y sociedad decente.
Ahora tenemos mucho retos, un gran compromiso hacia un nuevo proyecto de vida, una Buena Nueva que, como dice el Papa Francisco, nos haga "defender la dignidad que nos da el trabajo".