dissabte, 28 d’abril de 2018

Continua la lluita per la Renda Garantida de Ciutadania en aquest any 2018

COMUNICACIÓ URGENT:
PARTICIPEM EN L'AGENDA DE MOBILITZACIONS EN DEFENSA DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

30 d'abril les 10:30 hores, davant de la catedral de Barcelona participarem amb la nostra pancarta en defensa de la RGC al costat de la Marea Pensionista, amb la qual ens uneix a més del suport a les seves justes reivindicacions, la defensa del complement a les pensions no contributives que estableix la llei de la RGC
3 de maig (pendent de determinar l'hora) concentració davant del Parlament de Catalunya per exigir el compliment de la llei de la RGC i donar suport a les mocions i peticions que diversos grups parlamentaris defensaran en el Ple del Parlament que tindrà lloc aquest mateix dia.
5 de maig, a les 17 hores de la tarda cridem a acudir a l'Assemblea anual de la Marea pensionista, que està convocada al Pavelló de la Vall d'Hebron, (passeig de la Vall d'Hebron 176, prop estacions Vall d'Hebron i Montbau, llínea 3), on informarem de la situació de l'incompliment de la RGC.
8 i 15 de maig (dimarts), concentracions a partir de les 11:30 hores fins a les 13:30 hores al carrer Sepúlveda nº 148-150, cantonada amb carrer Villarroel per protestar pacíficament i exigir el compliment dels nostres drets socials a la Direcció d'Economia social, el tercer sector, les cooperatives i l'autoempresa la Generalitat, i al Departament de Treball, Afers Socials i families, responsables de l'incompliment de la llei, que atempten contra un dret social de les persones més vulnerables.

Participa en les mobilitzacions en defensa dels teus drets! Si es pot!

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania
COMUNICACIÓN URGENTE:
PARTICIPEMOS EN LA AGENDA DE MOVILIZACIONES EN DEFENSA DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA
30 de abril a las 10:30 horas, delante de la catedral de Barcelona participaremos con nuestra pancarta en defensa de la RGC junto a la Marea Pensionista, con la que nos une además del apoyo a sus justas reivindicaciones, la defensa del complemento a las pensiones no contributivas que establece la ley de la RGC
3 de mayo (pendiente de determinar la hora) concentración delante del Parlament de Cataluña para exigir el cumplimiento de la ley de la RGC y apoyar las mociones y peticiones que diversos grupos parlamentarios defenderán en el Pleno del Parlament que tendrá lugar ese mismo día.
5 de mayo, a las 17 horas de la tarde llamamos a acudir a la Asamblea anual de la Marea pensionista, que está convocada en el Pabellón del Vall d’Hebrón, (paseo Vall d’Hebron 176, cerca estaciones Vall d’Hebron y Montbau, llínea 3) , donde informaremos de la situación del incumplimiento de la RGC.
8 y 15 de mayo (martes), concentraciones a partir de las 11:30 horas hasta las 13:30 horas en calle Sepúlveda nº 148-150, esquina con calle Villarroel para protestar pacíficamente y exigir el cumplimiento de nuestros derechos sociales a la Dirección de Economía Social, el tercer sector, las cooperativas y la autoempresa la Generalitat, y al Departament de Treball, afers socials i families, responsables del incumplimiento de la ley, que atentan contra un derecho social de las personas más vulnerables.

Participa en las movilizaciones en defensa de tus derechos! ¡Si se puede!
Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía

La JOC també està de mani en el 1r de Maig


Actes i manifestacions sobre el 1r de Maig 2018