dimecres, 27 de juliol de 2016

Treballadors/res a l'Any de la Misericòrdia

HOAC-GOAC Barcelona-St. Feliu
Posted: 16 Jul 2016 09:28 AM PDT
SALAMANCA, 2106.07.15  •  CURSOS D'ESTIU 2016 #CVHOAC
De l'11 al 17 de juliol, hem celebrat a la Residència dels Pares Paüls, de Salamanca, els Cursos d'Estiu de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica (HOAC) . Un espai de pregària, diàleg, aprofundiment i convivència sobre « Pregar i viure la feina i les situacions de les i els treballadors des de la misericòrdia » amb la participació de més de 250 persones.
A través de diferents ponències i reflexions, hem dialogat sobre el sentit del treball i per què necessitem un treball decent, així com els reptes que l'orientació actual del treball ens presenta a la societat, a l'Església ia l'HOAC. Hem posat en comú experiències del nostre compromís social, sindical i polític que intenten ser expressió de la misericòrdia de Déu amb els nostres companys i companyes de la feina.
Hem tingut també espais de pregària, per a sacerdots, seminaristes, animadors de la fe i militants, una ocasió per reflexionar i pregar els processos d'acompanyament de les persones del món obrer amb les que compartim la vida.
En el marc d'aquests dies, hem tingut l'oportunitat de compartir l'Eucaristia amb l'Església de Salamanca a la Catedral nova, manifestant-nos públicament, amb una concentració al carrer, que la nostra societat només pot ser decent en la mesura que sigui capaç de procurar treball digne per a tots els homes i dones que la formem.
Afirmem que el treball ha anat passant progressivament de ser un bé per a la vida a ser un instrument per a la producció. Molts treballadors i treballadores estan patint una gran precarietat. I aquesta precarització de la feina que estem patint suposa també la degradació de l'empresa i de l'economia, de manera que estem cridats a repensar el sentit i la funció que realment han de tenir perquè serveixin al bé comú.
Creiem que, davant la situació d'insolidaritat estructural que es viu a tot el món pel que fa als treballadors i treballadores, cal repensar el sentit del treball, l'economia i l'empresa, devaluats en la nostra societat. Per a això hem d'exigir als polítics, els governants i els poders econòmics el dret al treball, a una justa remuneració ia unes condicions de vida dignes amb horaris i condicions que permetin l'adequat desenvolupament de la vida personal, familiar i social.
Considerem  que el treball és essencial per a la vida de les persones perquè ajuda a construir la nostra humanitat. Cal insistir que el treball humà està en funció de la persona i no la persona en funció de la feina. (LE 6)  
A la HOAC, ens sentim cridats i cridades , i convidem a tota la societat a:
■ Trencar l'actual lògica de pensar i organitzar el treball, posant al centre la persona.
■ Plantejar el sentit i el valor del treball més enllà de l'ocupació: distribuir de manera justa i digna a l'ocupació i reconèixer socialment tots els treballs de cures. 
■ Establir uns ingressos mínims suficients per cobrir les necessitats bàsiques de totes les persones.
■ Unir de forma humanitzadora el treball i el descans.
■ Lluitar per condicions dignes d'ocupació, per humanitzar el treball.
■ Repensar el model econòmic i productiu, perquè sigui respectuós amb la vida i el medi ambient.
Com a creients en Jesús de Natzaret afirmem que el treball és per a la vida Per això, animem a promoure el dret a tenir un treball decent per a tothom .

divendres, 24 de juny de 2016

La GOAC davant les eleccions del 26 de juny 
Quan de veritat ens faci mal 
la vida dels pobres...

Les dones  i els homes de la  GOAC de Barcelona-Sant Feliu volem manifestar la nostra reflexió sobre la situació que les classes treballadores vivim davant  les  noves eleccions del 26J.
La legislatura que es va iniciar el passat 20 de desembre ha estat una legislatura frustrada, de la qual necessiten aprendre els partits polítics i el conjunt de la població, perquè les i els pobres no poden esperar.
Aleshores ja dèiem que les eleccions ens situaven davant de dos reptes fonamentals: desenvolupar la capacitat de diàleg des de la diversitat i situar la justícia en el centre de la nostra democràcia. Totes dues qüestions han estat bastant absents fins avui. Previsiblement després del 26J, hi haurà alguns canvis en la composició del Congrés i del Senat; però, pel que fa al que és substancial, romandrem en la mateixa situació i amb els mateixos desafiaments: fonamentalment, escoltar i respondre al clam de les persones empobrides, que és l'únic que ens pot fer avançar en justícia i humanitat; en fraternitat, en definitiva.
En aquell moment, assenyalàvem quatre necessitats que havien de centrar la tasca del Parlament i del Govern, i també de tota la societat: en primer lloc, vèncer les causes estructurals de les desigualtats i de la pobresa; canviar el model econòmic tot abandonant la ceguesa del creixement plantejat com a fita en si mateixa i tot assolint com a objectiu un projecte comú de justícia social i solidaritat; prioritzar el treball digne (per tal de combatre la pobresa i la desigualtat i respectar la promoció integral de les persones), i impulsar una regeneració moral que recuperi el valor del bé comú. Avui ens cal el mateix.
La urgent regeneració moral de la democràcia, sens dubte, implica que els partits polítics, les institucions i cada un de nosaltres reconeguem que només escoltant, assumint i responent al crit de les persones empobrides i excloses, la vida social pot canviar, la política pot canviar i les nostres vides poden canviar. Mentre això no es resolgui, cap problema no se solucionarà (cf. Evangelii Gaudium 202). Tal com diu el Papa Francesc, les coses començaran a canviar quan «ens faci mal de veritat la societat, el poble, la vida dels pobres» (EG 205).
Responsabilitat de l'Església i de tots els seus membres és aquell testimoni al qual Francesc ens convida: «Cada cristià i cada comunitat estan vocacionats a ser instruments de Déu per l'alliberament i la promoció dels pobres, de manera que puguin integrar-se plenament en la societat» [...] «L’Església, guiada per l'Evangeli de la misericòrdia i de l'amor, escolta el clam per la justícia i vol respondre-hi amb totes les seves forces [...] la qual cosa implica tant la cooperació per resoldre les causes estructurals de la pobresa i per promoure el desenvolupament integral dels pobres, com els gestos més simples i quotidians de solidaritat davant les misèries molt concretes que trobem» (EG 187, 188).

Assemblea Germanor Obrera d’Acció Catòlica Barcelona-Sant Feliu
El Masnou, 18 i 19 de juny de 2016