divendres, 6 d’octubre de 2017

Petita reflexió decent... Resultado de imagen de Treball decent sense copyright

REFLEXION CON MOTIVO 
DE LA JORNADA  MUNDIAL

POR EL TRABAJO DECENTE
7 de octubre de 2017

Hace unos días en la reunión del Equipo de Pastoral Obrera de la diócesis de Terrassa (EPOT), acordamos escribir un pequeño texto para hacer llegar a las parroquias y a toda gente de bien con motivo del día internacional del trabajo decente.Quisiéramos poner los ojos en que todas y todos estamos llamados a ser trabajadores, en el más importante trabajo del mundo que es hacer vivo y presente el Reino de Dios, y como Jesucristo nos enseñó, lo hemos de hacer con humanidad, generosidad y ternura.Por ello todo trabajo debería ser decente, es decir, adecuado, respetuoso y adaptable al trabajador y trabajadora sin que nadie sea tratado como una mercancía, una herramienta o un esclavo.Además  hemos de conseguir que todos y todas tengamos un sueldo digno, y unas condiciones estructurales y organizativas en nuestros lugares de trabajo, que garanticen  la protección de nuestra salud y permitan la reincorporación de nuevo cuando nuestras circunstancias personales cambien por enfermedad, minusvalía, situaciones familiares y/o accidentes.Personal y explícitamente también hemos de agradecer y valorar el trabajo no remunerado que hacen voluntarios y voluntarias, amos y amas de casa, personadas jubiladas y desempleados.Y por último nuestra oración ha de ser unánime para lograr que desaparezcan trabajos indecentes donde no se dan salarios justos, no se garantiza  el respeto a las personas y la protección de su salud; trabajos que llevan a la explotación y la esclavitud de personas adultas y por supuesto aquellos trabajos donde se emplean a niños y niñas  impidiendo su educación y adecuado crecimiento; ya sea aquí o en otros países.

REFLEXIÓ AMB MOTIU
DE LA JORNADA MUNDIAL
PEL TREBALL DECENT
7 d'octubre de 2017

Fa uns dies a la reunió de l'Equip de Pastoral Obrera de la diòcesi de Terrassa (EPOT), acordem escriure un petit text per fer arribar a les parròquies i a tota gent de bé amb motiu del dia internacional del treball decent.

Volguéssim posar els ulls en què totes i tots estem cridats a ser treballadors, en el més important treball del món que és fer viu i present el Regne de Déu, i com Jesucrist ens va ensenyar, ho hem de fer amb humanitat, generositat i tendresa.

Per això tot treball hauria de ser decent, és a dir, adequat, respectuós i adaptable al treballador i treballadora sense que ningú sigui tractat com una mercaderia, una eina o un esclau.

A més hem d'aconseguir que tots i totes tinguem un sou digne, i unes condicions estructurals i organitzatives en els nostres llocs de treball, que garanteixin la protecció de la nostra salut i permetin la reincorporació de nou quan nostres circumstàncies personals canviïn per malaltia, minusvalidesa, situacions familiars i/o accidents.

Personal i explícitament també hem d'agrair i valorar el treball no remunerat que fan voluntaris i voluntàries, amos i mestresses de casa, personades jubilades i aturats.

I finalment la nostra oració ha de ser unànime per aconseguir que desapareguin treballs indecents on no es donen salaris justs, no es garanteix el respecte a les persones i la protecció de la seva salut; treballs que porten a l'explotació i el esclavatge de persones adultes i per descomptat aquells treballs on s'empren a nens i nenes impedint la seva educació i adequat creixement; ja sigui aquí o en altres països.

dilluns, 2 d’octubre de 2017

També la Pastoral Obrera de Terrassa apostem pel diàleg, la pau i la denúncia davant els fets violents d'ahir diumenge

 Resultat d'imatges de lágrimas blanco y negro sin copyright
L'Església catalana condemna la violència viscuda a Catalunya

L'Església catalana condemna la violència que ha exercit aquest 1-O la policia espanyola i que ha causat gairebé 900 ferits. "La situació de violència que es viu avui a Catalunya és deplorable. Cal que s'aturi ja la violència i els enfrontaments". És el primer missatge que ha penjat al Twitter Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense, que agrupa tot l'episcopat català.
Redacció, 2 octubre 17

Davant els fets que s'han produit aquest diumenge 1 d'octubre a l'Arxidiòcesi de Barcelona i arreu de Catalunya, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, demana diàleg i pregària. El cardenal Omella se suma al missatge de pau emès ahir a la tarda per l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, president de la Conferència Episcopal Tarraconense. A través de les xarxes socials, Joan Josep Omella ha manifestat que "la situació de violència que es viu avui a Catalunya és deplorable. Cal trobar una sortida pacífica i democràtica a la situació que s'està vivint. Encomanem-ho al Déu de la pau".
Davant dels greus incidents viscuts al llarg de la jornada d’ahir a diversos llocs de la Diòcesi gironina, el Bisbat de Girona condemna la violència que pateix el poble de Catalunya i el tracte sofert per molts ciutadans que van voler expressar lliurement i pacíficament la seva opinió. La resistència no es resol amb violència, sinó amb un diàleg sincer i pacífic. Al mateix temps, el bisbe de Girona crida d’una manera especial tots els cristians i cristianes a pregar i encomanar el conjunt del país al Déu de la pau. I el bisbe de Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz, demanava «un diàleg responsable i assenyat sense interessos partidistes, cercant la justícia i la veritat, el bé comú i la pau social».
Els religiosos i religioses van voler fer sentir la seva veu. L’abat de Montserrat, Josep M. Soler, en un tuit publicava: «Condemnem les actuacions violentes contra ciutadans pacífics d’avui i renovem la crida a la serenitat i al diàleg.» Igualment, l’abadessa de Sant Benet de Montserrat, Mar Albajar, feia una piulada en anglès on lamentava que «avui és un dia trist. Els atacs de la policia espanyola als catalans ha estat brutal i inacceptable».

Sor Lucía Caram, dominica de Manresa i molt activa a les xarxes, piulava: «Hem de construir i treballar per la pau, la reconciliació i la dignitat, que l’odi i la venjança no trobin acollida als nostres cors. La violència sempre és un fracàs. No renunciem a la revolució de la bondat. La majoria silenciosa, festiva i democràtica va anar a les urnes a Catalunya. Ara cal dialogar i dialogar. Res no justifica la violència. PAU.»

Altres religiosos, com les clarisses de Vilobí demanaven que «en la festa de Sant Francesc, home de pau, il·lumini el cor de les persones que podem treballar per refer la convivència a casa nostra!». També els claretians denunciaven que «les accions violentes contra ciutadans pacífics que hem vist avui a Catalunya no tenen justificació. Com a cristians, seguirem pregant i treballant per solucions basades en la pau, la justícia i la dignitat de les persones i dels pobles».

Els vicaris episcopals de l’arxidiòcesi de Tarragona, Mn. Jordi Figueras, Mn. Manuel M. Fuentes i Mn. Joan M. Bravo, van publicar un comunicat on condemnaven «la violència en aquest dia del referèndum pacífic. Desitgem la recuperació dels ferits i exigim el restabliment de tots els drets que ens pertoquen com a ciutadans i ciutadanes; així com obrir el diàleg franc i constructiu per Catalunya».

I el sacerdot Cinto Busquet, un dels promotors del manifest a favor del referèndum signat per més de 400 preveres i diaques, escrivia a Twitter: «Quan els qui tenen la força de les armes vessen sang potser venceran la batalla d’avui, però amb la seva violència segellen la nostra victòria.»

dissabte, 30 de setembre de 2017

Glossa dominical del bisbe de la diòcesi de Terrassa Josep Àngel Sáiz Meneses Resultat d'imatges de per un treball decent

Per un treball decent
30 setembre 2017

El proper 7 d’octubre es celebra la Jornada Mundial pel Treball Decent, que la Confederació Sindical Internacional impulsa i organitza. Ara bé, ¿què s’entén per treball decent? Amb el concepte de treball decent s’expressa el que ha de ser una feina digna. El significat originari del treball es dur a terme el compliment del mandat de Déu expressat en el llibre del Gènesi desenvolupant l’obra de la creació. Al mateix temps es desenvolupa i es perfecciona la persona humana perquè es propicia el desplegament de les seves capacitats. Ara bé, quan no es respecten els principis i els drets laborals fonamentals, quan no es rep una paga justa i proporcional, quan l’activitat no es realitza amb la suficient cobertura social o es realitza amb alguna mena de discriminació, aquest treball no és un treball decent.

Com ho assenyalava sant Joan Pau II en el discurs que pronuncià en la celebració del Jubileu dels Treballadors, “tots hem de col·laborar perquè el sistema econòmic en el que vivim, no alteri l’ordre fonamental de la prioritat del treball sobre el capital, del bé comú sobre el privat. És molt necessari constituir en el món una coalició a favor del ‘treball digne’. La globalització és avui un fenomen present en tots els àmbits de la vida humana, però és un fenomen que cal gestionar amb saviesa: Cal globalitzar la solidaritat”. Els avanços de la ciència i de la tècnica, el desenvolupament de les noves tecnologies, obren unes possibilitats de progrés que no ens podíem imaginar fa pocs anys. Però aquest progrés no pot perjudicar el treball en general i del treball decent. Per això cal globalitzar la solidaritat i globalitzar el treball digne, és a dir, repartir el treball i repartir el benefici perquè tots puguin viure amb dignitat.

El Papa Francesc, quan va rebre les Associacions Cristianes de Treballadors Italians amb motiu del 70 aniversari de la seva fundació, els parlà de la necessitat d’ajudar aquells que no tenen feina, el joves sobretot, així com de dignificar el treball i la vida. El Papa denuncià la situació de desigualtat que viu la societat, “La propagació de la precarietat, del treball en ‘negre’ i del xantatge mafiós fa experimentar sobretot entre les generacions joves que la falta de feina treu la dignitat, impedeix la plenitud de la vida humana i reclama una resposta sol·lícita i vigorosa”; al mateix temps insistí en que “tenim el deure de proposar alternatives equitatives i solidàries que realment es puguin posar en marxa”.

Per a poder viure amb dignitat és necessari un treball decent. La crisi econòmica que encara patim ha portat al predomini del capital sobre el treball i com a conseqüència d’això a un excés d’oferta de personal, i això port a situacions injustes: sous per sota d’allò que és necessari, contractes precaris, falta de seguretat, increment de les desigualtats entre persones, etc. Desde l’Església som sensibles a aquestes situacions, denunciades en el magisteri dels papes i en els documents episcopals i també es duen a terme accions concretes per part de grups i institucions. No és fàcil trobar solucions, però és urgent explorar noves vies per a aconseguir una economia més justa, amb un repartiment més just del treball i del benefici. Confiem que la celebració d’una jornada mundial pel treball decent ens faci més sensibles i compromesos davant aquesta situació.+ Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa
Por un trabajo decente
30 septiembre 2017

El próximo 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que impulsa y organiza la Confederación Sindical Internacional. Ahora bien, ¿qué se entiende por trabajo decente? Con el concepto de trabajo decente se expresa lo que debe ser un empleo digno. El significado originario del trabajo es llevar a cumplimiento el mandato de Dios expresado en el libro del Génesis desarrollando la obra de la creación. Al mismo tiempo se desarrolla y perfecciona la persona humana, porque se propicia el desarrollo de sus capacidades. Ahora bien, cuando no se respetan los principios y derechos laborales fundamentales, cuando no se recibe una paga justa y proporcional, cuando la actividad no se realiza con la suficiente cobertura social o se realiza con algún tipo de discriminación, este trabajo no es un trabajo decente.

Como señalaba san Juan Pablo II en el discurso que pronunció en la celebración del Jubileo de los Trabajadores, “todos debemos colaborar para que el sistema económico, en el que vivimos, no altere el orden fundamental de la prioridad del trabajo sobre el capital, del bien común sobre el privado. Es muy necesario constituir en el mundo una coalición en favor del ‘trabajo digno’. La globalización es hoy un fenómeno presente en todos los ámbitos de la vida humana, pero es un fenómeno que hay que gestionar con sabiduría. Es preciso globalizar la solidaridad”. Los avances de la ciencia y de la técnica, el desarrollo de las nuevas tecnologías, abren unas posibilidades de progreso inimaginables hace unos pocos años. Pero ese progreso no puede ir en detrimento del empleo en general y del empleo decente. Por eso es preciso globalizar la solidaridad y globalizar el trabajo digno, es decir, repartir el trabajo y repartir el beneficio para que todos puedan vivir con dignidad.

El Papa Francisco, cuando recibió a las Asociaciones Cristianas de Trabajadores Italianos con motivo del 70 aniversario de su fundación, les habló de la necesidad de ayudar a aquellos que no tienen empleo, sobre todo a los jóvenes, así como de dignificar el trabajo y la vida. El Papa denunció la situación de desigualdad que vive la sociedad, “la propagación de la precariedad, del trabajo en ‘negro’ y del chantaje mafioso hace experimentar sobre todo entre las jóvenes generaciones que la falta de empleo quita la dignidad, impide la plenitud de la vida humana y reclama una respuesta solícita y vigorosa”; a la vez insistió en que “debemos proponer alternativas equitativas y solidarias que realmente se puedan poner en marcha”.

Para poder vivir con dignidad es necesario un trabajo decente. La crisis económica que aún padecemos ha llevado al predominio del capital sobre el trabajo y como consecuencia de ello a un exceso de oferta de personal, lo que da lugar a situaciones injustas: sueldos por debajo de lo que es necesario, contratos precarios, falta de seguridad, incremento de las desigualdades entre personas, etc. Desde la Iglesia somos sensibles a estas situaciones, denunciadas en el magisterio de los papas y en los documentos episcopales y también se llevan a cabo acciones concretas por parte de grupos e instituciones. No es fácil encontrar soluciones, pero es urgente explorar nuevas vías para conseguir una economía más justa, con un reparto más justo del trabajo y del beneficio. Confiamos que la celebración de una jornada mundial por el trabajo decente nos haga más sensibles y comprometidos ante esta situación.

+ Josep Àngel Saiz Meneses
Obispo de Terrassa