divendres, 30 de gener de 2015

Revisió de vida de l'Equip de Pastoral Obrera de la diòcesi de Terrassa (EPOT)Treball sobre la realitat de la Pastoral Obrera a les parròquies on som presents.


Finalitat: 

Part del veure

Objectius:

  • Conèixer quina és la realitat de la pastoral obrera a les parròquies on som presents.
  • Conèixer a quantes parròquies hi ha militants dels moviments de la família de la pastoral obrera.
  •  Detectar les dificultats de fer present la pastoral obrera en algunes parròquies.

Recull que s’ha de fer en el comitè de cada moviment:

1.       A quins pobles i/o ciutats hi som presents els i les militants i membres de l’EPOT?
2.       D’aquests pobles, a quins tenim una presència a la parròquia/es del poble i/o ciutat?
3.       En les parròquies a les que tenim presència, en quines hi ha una realitat de pastoral obrera?
4.       En el moment que ens surti un “no”, expliquem perquè creiem que és així.
5.       Quines aspectes positius i negatius observem referent a la realitat de pastoral obrera en les nostres parròquies?
Preguntes per a fer a cada militant:
1.       A quin/a ciutat, poble, barri visc?
2.       Participo de la vida de la parròquia del meu/va ciutat, poble o barri?
3.       En la parròquia on participo, hi ha alguna realitat de pastoral obrera?

Dinàmica de treball:
  •  En el comitè de cada moviment demanar als i a les responsables de cada grup que demanin de forma breu a la resta del grup que contestin les preguntes.
  • Un cop torni la informació, elaborar un llistat de pobles/ciutats, parròquies on som presents. Valorar els aspectes positius i negatius i extreure’n els més rellevants i veure si s’observa alguna causa o conseqüència de tot plegat.
  •  Donar aquesta informació al representant del moviment a l’EPOT.
  • Treballar en un dia d’EPOT els informes obtinguts per tal de tenir una radiografia de la situació de la PO en la diòcesis de Terrassa, per tal de elaborar unes línies d’actuació (part del jutjar).
De cara al jutjar:
  •  Tenir present que és molt important tenir presència en la parròquia.