dimecres, 4 de gener de 2012

L'Equip de Pastoral Obrera de Terrassa es posa les pil·les


L'EPOT (Equip de Pastoral Obrera de Terrassa) es reunirà el proper dimarts 10 de gener de 2012 a Badia del Vallès a les 21:30h.
Amb aquest ordre del dia:

- Pregària

- Revisió i concrecions de la Jornada de Pastoral Obrera de l'Estat Espanyol 
- Compartir la passada reunió de la POC
- Compartir treball de l'encíclica Laborens Exercens
- Dia Diocesana de Pastoral Obrera de Terrassa: tema a treballar (possibilitat de fer quelcom amb la Delegació de Pastoral Familiar del nostre bisbat)

- El Pla Pastoral del bisbat a la Pastoral Obrera
- Coordinació Càritas i Pastoral Obrera a la nostra diòcesi
- Precs i preguntes