dimarts, 11 de juny de 2019

Més activitat sobre la Renda Garantida de Ciutadania

RECORDATORIO CONVOCATORIA CONCENTRACIÓN 12 DE JUNIO 2019:

¡QUE NO ROBEN TUS DERECHOS!

¡PLENA IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA!

Ante el grave incumplimiento por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y familias de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), así como la transgresión de la Ley de Transparencia puesta en evidencia por la resolución 114/2019 de la Comisión de Garantía del derecho al Acceso de la Información Pública (GAIP), la burla a la Moción del Parlamento de Cataluña de 22 de noviembre 2018 que obliga a revisar todas las solicitudes rechazadas hasta le fecha, y el dolor, sufrimiento y desesperanza causado decenas de miles de personas y familias a las que se ha rechazado injustamente la solicitud de la prestación de la RGC, la Comisión Promotora de la RGC, con el apoyo de otros movimientos sociales contra la Precariedad, de Marea Pensionista, la Coordinadora de asambleas de trabajadores / as en paro de Cataluña, etc., os convocamos a la concentración para exigir el pleno cumplimiento de la ley RGC:

Próximo miércoles 12 de junio, a las 19 horas en Pçza. Sant Jaume de Barcelona.

Rogamos su apoyo y difusión a esta convocatoria.
Gracias

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía
--------------------------------------------------------------------------------------------------
(CATALÀ)

 RECORDATORI CONVOCATORIA CONCENTRACIÓ 12 DE JUNY 2019:

¡QUE NO ROBIN TEUS DRETS!

¡PLENA IMPLEMENTACIÓ DEL DRET A LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA!

Davant el greu incompliment pel Departament de Treball, Afers Socials i families de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), així com la transgressió de la Llei de Transparència posada en evidència per la resolució 114/2019 de la Comissió de Garantia del Dret a l'Accés de la Informació Pública (GAIP), la burla a la Moció del Parlament de Catalunya de 22 de novembre 2018 que obliga a revisar totes les sol·licituds rebutjades fins a li data, i el dolor, patiment i desesperança causat desenes de milers de persones i famílies a qui s'ha rebutjat injustament la sol·licitud de la prestació de la RGC, la Comissió Promotora de la RGC, amb el suport d'altres moviments socials contra la Precarietat, de Marea Pensionista, la Coordinadora d'assemblees de treballadors / es en atur de Catalunya, etc., hem convocat una concentració per exigir el ple compliment de la llei RGC el dimecres 12 de juny, a les 19 hores a Pçza. Sant Jaume de Barcelona.

Preguem el vostre suport i difusió a aquesta convocatòria.Gràcies

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Presentació del llibre i el documental d'una parròquia al servei del barri de Bellavista

Sant Francesc d'Assís a Bellavista,
una parròquia al servei del barri


La parròquia presenta diumenge 16 de juny un llibre i un documental
sobre l'origen i el tarannà d'aquesta comunitat cristiana

Aquest curs 2018-2019 la parròquia de Sant Francesc d'Assís de Bellavista (Les Franqueses del Vallès) ha celebrat el cinquè aniversari de la seva fundació. Coincidint amb l'efemèride, el consell pastoral parroquial ha recollit la memòria viva de la primera comunitat cristiana al territori. A finals dels anys vuitanta, Bellavista és un barri de perifèria, format per famílies treballadores d'origen migrant. En aquest entorn es gesta una experiència creient singular.
Sota el títol Sant Francesc d'Assís a Bellavista. Una parròquia al servei del barri, la periodista i editora Laura Mor ha recollit la veu dels protagonistes d'aquesta experiència comunitària de fe en format de llibre i de documental. El proper diumenge 16 de juny es presentarà el llibre i es projectarà el documental al Teatre Auditori de Bellavista (c. d'Astúries, 1. Bellavista – Les Franqueses del Vallès). L'acte comptarà amb la participació del rector Pepe Baena i de l'autora.
Fora del circuit comercial, el material editat mostra una comunitat viva i serveix a la mateixa finalitat pastoral que va motivar els primers cristians de Bellavista. És a dir, és una eina d'evangelització: per reforçar el vincle comunitari i per anunciar l’esperança als més pobres. El relat mostra l'actitud d'obertura i el compromís d'un grup heterogeni de cristians. I reforça la idea que Sant Francesc d'Assís és una parròquia que neix i viu al servei de les necessitats del barri de Bellavista. El projecte pren l’accent dels moviments d’acció catòlica i l’Evangeli de Jesús els fa de guia.
En són un exemple el grup de dones reunides en un primer moment a l'entorn de la comunitat, on comparteixen el patiment de conviure amb familiars drogaddictes; les experiències de pregària senzilla a la capella; la catequesi per als infants; els grups del Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica de Catalunya (MIJAC) i els grups de revisió de vida de l'ACO (Acció Catòlica Obrera); i l'acollida que fan desenes de voluntaris de Càritas parroquial, amb projectes de suport a l'habitatge, de reforç escolar i tallers de cuina, entre molts d'altres.

UNA PARRÒQUIA FORJADA DE BAIX CAP A DALT

La història de la comunitat cristiana al barri de Bellavista ens remet als anys vuitanta, quan un grup de veïns i veïnes impulsen la construcció d'una capella al carrer Ponent. De seguida creix la dinàmica pastoral al voltant d'aquest centre de culte i l'espai els queda petit. Els mou la tenacitat i la convicció que cal atendre necessitats bàsiques al barri. Necessitats de caire educatiu, d'acompanyament i d'escolta, d'aliment o d'habitatge. Això els porta el 2004 a comprar i arranjar uns locals al carrer Barcelona. Finalment, el 2013, esdevenen parròquia amb el nomenament de Pepe Baena com a nou rector.
Parlem d'un entorn humil, a la perifèria de Granollers, format per famílies treballadores d’origen migrant. El 1986 Bellavista passa a formar part de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat i Sant Antoni de Pàdua, gestionada pels frares franciscans. I un primer grup de creients del barri hi celebren la fe. D'altres, ho fan a la parròquia de la Mare de Déu de Fàtima, totes dues a Granollers. De seguida entenen la necessitat de celebrar la fe a prop de casa. I aquí trobem l'embrió de la futura parròquia. 
Tant el llibre com el documental Sant Francesc d'Assís a Bellavista. Una parròquia al servei del barri recullen el testimoni de 18 persones vinculades a la parròquia. Hi trobem l'experiència de Pepe Baena, Conxita Borell, Maria Fernández, Joan Fernández, Adriana Giacobbe, Andrés Ginés, Paca Granado, Joel Jiménez, Carme Membrive, Fidel Membrive, Pere Pérez, Miguel Rodríguez, María Rubio, Encarna Rueda, Francisca Toro, Oriol Martínez, Maribel Martínez, Juan Ramón Martos i Dèlia Viedma. El relat descriu, de forma transversal, l'experiència personal de fe en Jesús dels seus protagonistes.
El llibre inclou un breu apunt cronològic i fotografies històriques del període descrit, des de finals dels anys vuitanta fins a l'actualitat. Però no es tracta d'una visió històrica amb vocació documental, sinó més aviat pastoral. De manera que  recull també la realitat dels grups que conformen avui la comunitat cristiana de Bellavista.

L'AUTORA

Laura Mor Iriarte (Barcelona, 1983) és periodista i editora. Amb arrels a la comunitat cristiana de Sant Pere Claver del Clot, a Barcelona, actualment viu a Llerona. És mare de dos fills i està vinculada a la parròquia del seu poble, on fa de catequista. Forma part de Justícia i Pau i del Grup Sant Jordi de promoció i defensa dels Drets Humans. En l’àmbit professional col·labora en diferents projectes comunicatius amb vocació cristiana i humanista, com són el portal Catalunya Religió, el programa Signes dels temps de TV3 i la productora Animaset.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE I PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL

Diumenge 16 de juny de 2019 a les 18 h al Teatre Auditori de Bellavista
(c. d'Astúries, 1. Bellavista – Les Franqueses del Vallès)
18 h Benvinguda a càrrec del rector, Pepe Baena
18:15 h Presentació del llibre i del documental a càrrec de l'autora, Laura Mor
18:45 h Visionat del documental Sant Francesc d’Assís a Bellavista. Una parròquia al servei del barri
19:15 h Diàleg i piscolabisPer a més informació i entrevistes, podeu contactar amb l'autora: Laura Mor / 628 31 83 40
https://www.facebook.com/santfrancescbellavista

Els papers dels ciutadans després de les eleccions