dilluns, 20 de juliol de 2015

Una de Pastoral SocialEl Secretariat de marginació de l’Arquebisbat de Barcelona, ha dedicat les seves trobades d’aquest curs, 2014-15, a reflexionar de com desitjaríem que fossin les polítiques i accions socials en el nostre País, els propers anys. Anys que seran decisius en la  configuració política i social de Catalunya. El nostre afany és col·laborar amb propostes positives, que siguin justes i ajudin a la millora de les condicions de vida dels exclosos i marginats.

La nostra reflexió ha estat inspirada en la Doctrina social de l’Església, que té com un dels seus principis  que l’economia estigui al servei de les persones, i no les persones al servei de l’economia. Ens hem fitxat, amb alguns col·lectius que actualment es troben en una situació de molta vulnerabilitat:
·       Famílies sense recursos en què ha sofert o estat en risc de patir desnonaments,
·       Infants amb malnutrició, dones soles amb càrregues familiars,
·       dones que pateixen violència de gènere, o es veuen obligades a exercir la prostitució,
·       persones sense sostre, immigrants en situació alegal,
·       també el creixement de les desigualtats econòmiques, com a conseqüència d’aquest  temps de crisi

DEMANEM A LES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES

  1. Unes lleis d’habitatge que possibilitin que tothom tingui un habitatge digna. I que es busquin solucions polítiques per posar fi als desnonaments que deixen a famílies al carrer, tant freqüents en aquests darrers anys a Catalunya i que ha estat motiu de sofriment per tantes persones.
  2. Que hi hagi llocs a on, sense excessives exigències, es pugui  acollir a les persones sense sostre. I també que junt amb l’acollida se’ls ofereixin tractaments mèdics i psicològics per  les malalties psíquiques i d’addiccions, que sovint pateixen aquestes persones.
  3. Atenció a les dones que es veuen obligades a exercir la prostitució. Prioritzar plans de reinserció social, ofertes realistes de treball, per damunt de la repressió policíaca en el carrer.
  4. Ajudes suficients a les famílies, especialment les que no tenen recursos, a les desestructurades, monoparentals, perquè puguin garantir una alimentació i educació adequada als seus fills. Combatre la malnutrició infantil.
  5. Garantir una renda bàsica a tota la població.
  6. Combatre, i si cal penalitzar, les expressions, gests i actituds xenòfobes que es donen en persones i organitzacions socials i polítiques en contra els immigrants.
  7. Garantir l’educació i la sanitat a totes les persones que viuen entre nosaltres, independentment de la seva situació legal.
  8. Fer plans urbanístics en els barris, amb equipaments culturals, esportives, socials que afavoreixin la cohesió social.
  9. No perseguir, amb controls o batudes a persones, només perquè els seus trets físics, permeten pensar que son persones nascudes fora.
  10. Polítiques  que permetin als joves, dones, l’accés al treball. Plans de formació professional especialment per persones que tenen dificultats de seguir els cursos reglats dels plans de formació.DEMANEM A LES COMUNITATS CRISTIANES

Que fidels al Missatge de l’Evangeli, i seguint els ensenyaments del Papa Francesc, estiguin  atentes als sofriments dels homes i dones, i no oblidi que els pobres són els destinataris privilegiats de l‘Evangeli. “ Cal dir sense revolts que existeix un vincle inseparable entre la nostra fe i els pobres. No els deixem mai sols” (Evangelii Guadium n 48)

LA NOSTRA RESPONSABILITAT
En les nostres demandes no volem fer demagògia, som conscients  que ens involucren a tots, i molt especialment els que col·laborem amb entitats i grups que treballen  per la dignitat de les persones del “quart món”. Com a creients en Jesucrist, no ens podem quedar només en demanar a les institucions polítiques que assumeixin les seves responsabilitats, sinó que volem manifestar el nostre compromís per treballar tant individualment com a entitats d’església per a favor del més necessitats, fem nostres les paraules del papa Francesc, volem una església pobra, i per als pobres. Una església que escolta el clam del més desafavorits.
Ens estimem el nostre País, Catalunya, i volem posar al seu servei, els nostres talents. Un país que desitgem just, i lliure a on tothom hi pugui viure amb dignitat

El NOSTRE AGRAÏMENT
Volem fer un reconeixement i agraïment a moltíssimes persones, professionals i voluntaris que des de fa molt de temps treballen per la dignitat de les persones, així com les moltes institucions, que amb temps de crisi i retallades, han suplert amb  el seu esforç i creativitat, la manca de recursos

Barcelona
6 de juliol de 2015

Pensions per a tothom?


PAREMOS EL DERRIBO DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
 
ARABAKO PENTSIONISTAK LANEAN y POR UNA VIDA DIGNA (Aprejual, Comisión Social U.P. Sta. Mª Olarizu, H.O.A.C-D.Vitoria., Elkartzen, Pastoral Obrera, Pensionistas CC.OO., Pensionistas U.G.T., Pensionistas U.S.O., Servicio Diocesano del Laicado y Ur Bizia), tonomeli@hotmail.com
VITORIA-GASTEIZ (ÁLAVA).

 
ECLESALIA, 20/07/15 .- A finales de los sesenta mi padre, un trabajador artesano, cumplió los 65 años, había podido cotizar y solicitó su pensión. Que alegría cuando le pagaron su primera pequeña pensión de jubilación, le parecía un sueño, supuso para el un gran avance social, porque su padre, después de trabajar casi desde niño, no pudo ni imaginar un derecho así.
Ese derecho que tanto costó conseguir, y con el que contamos, porque nuestros padres lo han podido disfrutar, va disminuyendo lentamente, gracias a leyes y decretos que ha ido sacando el Gobierno, sin enterarnos casi la ciudadanía.
Algunos estamos muy preocupados, porque de seguir así, sólo tendrán pensión, los que hayan podido pagar un plan de pensiones privado.
Toda persona  tiene derecho a una pensión digna. 

El colectivo en el que participamos, plural y diverso; venimos oponiéndonos a las últimas medidas del Gobierno Central que están debilitando la seguridad social pública. Sin embargo, el Presidente del Gobierno, en su discurso ante la ejecutiva del PP, UNA Y OTRA VEZ SE JACTA Y VANAGLORIA DE HABER CUIDADO el sistema de pensiones, sin disminuir la prestación. Pero esto no es cierto, aunque así lo vendan y así se lo crean muchos.
Nosotras y nosotros  hemos salido a la calle para manifestar nuestra oposición a la  Ley  de 23 de Diciembre del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización, que ha dado lugar a una subida de las pensiones del 0,25% tanto en 2.014 como en 2.015, y lo que es más importante nos  quita la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
Pero no nos podemos quedar ahí. Si vemos la evolución  que ha seguido nuestro sistema de seguridad social, comprobaremos que nació como un sistema público con dos señas de identidad: la Solidaridad y el Sistema de Reparto, en el que las aportaciones del Estado, vía presupuestos generales, completaba las fuentes de financiación generadas por las aportaciones de los trabajadores y de las empresas. Ello, frente a la opción inversa de un sistema  individualista de capitalización basado en el seguro mercantil.
     La Constitución de 1.978 en su artículo 50, reforzaba, en cuanto a las pensiones, ese carácter público “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad…
En la década de los 90 empieza la “cruzada mediática y legal “, para ir privatizando el sistema. La mediática, mediante los interesados augurios de una pronta quiebra del sistema de Seguridad Social.
La legal, para paliar el déficit  del  año 1.994  mediante préstamos. Para ello,  establecen la separación de fuentes de financiación; las prestaciones no  contributivas pasan  a financiarse con impuestos, mientras que las contributivas han de financiarse  “preferentemente” con cotizaciones sociales. (Año 1.995); mediante la aplicación “prioritaria “ del superávit del Sistema de Seguridad Social, al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. (Año 2.001). Señalando que  Fondo de Reserva, se ha de dedicar con carácter  “exclusivo” a la financiación de las prestaciones de carácter  contributivo.(Año 2.003)
Srs. pensionistas, ya tienen Vds. su  fondo, que no se puede utilizar para nada que no sea prestaciones contributivas, y si este se agota no pueden pedir nada. El regalo envenenado ya está servido. Ahora se trata de vaciar el fondo, para quebrar el Sistema de Seguridad Social y decir que no es viable y hay que dar “cancha” a planes y fondos de pensiones, seguros mercantiles, productos bancarios etc.
¿Cómo? Mediante una doble vía .De una parte mediante la concesión de ayudas, subvenciones, reducciones, bonificaciones etc., sufragadas con las cotizaciones a la seguridad social o al servicio público de empleo, dedicadas a una supuesta creación de empleo estable y de calidad, que no se ve por ningún lado.  Medidas que han proliferado desde finales de los años 90 hasta la actualidad  y de la que el anteúltimo exponente ha sido la tarifa  plana de cotización y el último y actual  es el Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de Febrero, por el que a cambio de la creación de un supuesto contrato indefinido, ahora se trata de dejar de cotizar los primeros 500 € abonados en un salario de jornada completa, de nuevo con cargo a los presupuestos de la seguridad social, con la misma consecuencia de una previsible nueva reducción del Fondo de Reserva.
De la otra, potenciando la Seguridad Social Privada, mediante las deducciones en el Impuesto sobre la Renta por las aportaciones a Planes de Pensiones, y E.P.S.V., como  se viene haciendo ejercicio tras ejercicio. En definitiva destinando dinero público para financiar “pensiones” privadas.
Desde este colectivo hemos llegado a la conclusión de que o paramos este derribo de la Seguridad Social Pública ya, o mañana será tarde, y hemos llegado también a la conclusión de que esto precisa de una acción unitaria, en un ámbito territorial cuanto más amplio mejor,
A partir de Septiembre hay que salir a la calle, hay que lograr compromisos de los partidos políticos, hay que obtener un apoyo unitario de todos los sindicatos, para parar esta sangría y recuperar un Sistema Público de Pensiones que parta del principio de que las pensiones constituyen un derecho del ciudadano que ha de ser garantizado por el Estado, de forma que todo tipo de pensiones contributivas y no contributivas han de ser aseguradas por el Sistema Fiscal, y todas encuadradas en el mismo concepto dentro de los Presupuestos Generales del Estado, única forma en que podamos tener unas pensiones suficientes y periódicamente actualizadas 

¡Podemos exigir lo que es nuestro!

Continua la lluita...CONVOCATORIA CONCENTRACIÓ DIMECRES 22 DE JULIOL DE 2015 A LES 18 HORES DAVANT DEL PARLAMENT


Per reivindicar l'aprovació sense retards i retallades de la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania. Per donar suport a l'aprovació de la proposta de Llei d'Emergència habitacional i pobresa energètica:

Tothom a la concentració davant del Parlament de Catalunya el dimecres 22 de juliol a les 18 hores.

Convoca

III Marxa per una Catalunya sense atur, precarietat, pobresa i desigualtat(Castellano)


Para reivindicar la aprobación sin retrasos y recortes de la propuesta de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía.  Para apoyar la aprobación de la propuesta de Ley de Emergencia habitacional y pobreza energética:

Todos a la concentración delante del Parlament de Catalunya el miércoles 22 de julio de 2015 a las 18 horas.

Convoca

III Marcha por una Catalunya sin paro, precariedad, pobreza y desigualdad

diumenge, 12 de juliol de 2015

Altres punts de vista...


CHARLA- DEBATE  SOBRE LA CRISIS DE EURO

Ponente: Joan Tafalla, Historiador
Jueves  16 de julio a las 19 horas en La Biblioteca Francesc Candel, Calle  Amnistía Internacional, 10 –BCN
¿Es similar la Situación de Grecia a la del Estado Español?

Organiza:

-     Coordinadora laboral y Marea  Pensionista la Marina- ZF
-     Plataforma Por la Salida del EURO