dimecres, 5 d’octubre de 2011

InterferènciesInterferències és una producció de Quepo per a l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG). En l’elaboració de continguts ha participat també Educació per a l’Acció Crítica (EdPAC)
Quepo som una entitat sense ànim de lucre que treballem l’audiovisual com a eina d’informació, denúncia i sensibilització per conscienciar i fomentar l’acció. Fem vídeo, documentals i, ara, pelis per sensibilitzar sobre la necessitat de participació ciutadana i acció social.
Volem participar des de la nostra professió en la construcció d’una societat global més democràtica, que ampliant el seu sentit d’humanitat, ens impliqui a tots en la defensa del respecte dels drets humans, el medi ambient i la justícia social. Treballem per construir històries que ens ajudin a aprendre, dialogar i debatre entre nosaltres, per poder actuar des del coneixement i la responsabilitat.
Aportem la nostra experiència com a professionals i el nostre coneixement del sector per acostar els moviments socials i les ONG a la societat civil, a través de l’audiovisual, produint projectes propis i donant suport a la creació, distribució i exhibició de projectes de contingut social.
L’ Observatori del Deute en la Globalització (ODG) és un centre de recerca activista de les relacions Nord-Sud i de la generació de deutes contrets entre comunitats durant l’actual procés de globalització.
Des de l’ODG treballem per evidenciar i tractar de revertir els mecanismes que perpetuen l’empobriment als països del Sud i els desequilibris Nord-Sud. Volem mostrar la complexitat i les responsabilitats que s’amaguen darrere de temes com el deute extern o els impactes ambientals i socials de les inversions de les empreses transnacionals espanyoles al Sud. Per aconseguir-ho fem recerca i seguiment de polítiques i actors com el Govern espanyol, les empreses transnacionals o els organismes internacionals. Amb els resultats d’aquesta recerca posem en marxa accions de formació, difusió, denúncia i pressió política. Des ODG hem assessorat en matèria de responsabilitats exteriors al Parlament espanyol i català.
Educació per a l’Acció Crítica (EdPAC) és una organització social des de la que promovem l’acció crítica perquè tornem a creure que, al final, no hi ha ningú millor que qualsevol de nosaltres per demostrar que la realitat es pot canviar, que un altre món és possible. Les activitats cara a cara, els materials monogràfics que elaborem i la nostra pàgina web, es dirigeixen a fomentar el pensament crític i promoure canvis sobre coses habituals i quotidianes: el bisbal i OT, el McDonalds, el messenger, la Nestlé, cossos Danone, pantalles que enganxen … tractant de fer que ens qüestionem coses que potser no ens havíem parat a pensar (Puc sobreviure sense tele a l’habitació? Disney m’insulta a mi i les treballadores de les maquiles?).

Més informació en Interferències

Cap comentari: