dimarts, 16 de gener de 2018

Pèrdua de poder adquisitiu de les llars al 2017

La frenada en els preus no evita la pèrdua de poder adquisitiu de les llars

 L’índex de preus va tancar l’any a Catalunya amb una discreta pujada d’un 1,2%, especialment si es compara amb la taxa de fa un any, un 1,9%, i encara més respecte de la del gener següent, en què va escalar fins al 3,1%. Així ho ha confirmat l’institut estadístic espanyol, l’INE, que també ha comunicat que la pujada mensual del desembre va ser de 2 dècimes.

El Punt Avui, 15 gener 18
El progrés de la inflació, que ha quedat només una dècima per sobre de la del conjunt de l’Estat, ha estat sensiblement diferent de la del 2016, malgrat que ja encadenem 17 mesos amb un IPC positiu, ja que la taxa del desembre és la més baixa de l’últim any. Elements que impacten directament sobre l’índex, com ara els carburants, han anat alentint els seus encariments. Així, els combustibles, tot i que han fet un 4,2% d’increment interanual, a principi d’any s’apujaven a raó d’un 16%. Els serveis van presentar una evolució dispar: mentre que l’electricitat i el gas es paguen un 1,6% més cars, altres subministraments com ara l’aigua s’han abaratit un 0,7% en l’últim exercici. En el capítol de l’alimentació, que costa globalment un 2,1% més, destaquen els olis i greixos (9,7%), l’aigua mineral, els refrescos i sucs (9,2%) els ous (5,7%), el peix (5,4%) i el marisc (5%). Altres segments del consum, com ara el lloguer i el vestit i el calçat també costen més, un 0,8% i un 0,6%, respectivament. Finalment, hi ha aportat una inflexió l’avançament de les rebaixes, que han generat descensos de preus ja al desembre, quan normalment no es deixaven notar fins al gener.
Les xifres, especialment les acumulades, van fer posar el crit al cel als sindicats majoritaris. La UGT va denunciar la pèrdua “sostinguda” de poder adquisitiu de les famílies i va reclamar una pujada de salaris d’almenys un 3% i una revaloració de les pensions referenciada a l’IPC per rescabalar els ciutadans afectats.
Segons els càlculs del sindicat liderat per Camil Ros, el 2017 els salaris dels catalans han perdut un 4% de capacitat adquisitiva, que arriba a un 11,8% acumulat des del 2009, en bona part “per la pèrdua de poder de negociació que han comportat les reformes laborals”, segons resa el comunicat de la UGT, que també recorda que els beneficis empresarials, en canvi, han recuperat els nivells del 2007.
CCOO, al seu torn, va posar l’accent en el deteriorament de les pensions, que han perdut gairebé un 0,9% de poder adquisitiu en l’últim any, per la qual cosa se suma a la demanda de la derogació de l’actual mecanisme d’increment de les pensions i la seva substitució per un altre que en garanteixi el poder adquisitiu, especialment de les més baixes, i de la convocatòria de la comissió del Pacte de Toledo per abordar una reforma de la Seguretat Social.
Per la seva banda, des de Pimec es va fer una “lectura positiva” de l’evolució. La patronal interpreta que continua la dinàmica de creixement econòmic elevat (al voltant del 3%) combinat amb una inflació “molt moderada”.

Cap comentari: