dijous, 25 de maig de 2017

També els infants del MIJAC fan la seva festa a la Trobada Diocesana d'Infants (TDI)