dijous, 30 d’abril de 2015

Continuar caminant per la justícia social


CONVOCATÒRIA PREPARACIÓ III MARXA CONTRA L'ATUR, LA POBRESA I LA DESIGUALTAT

Benvolguts/es compas

Amb l'objectiu d'organitzar la III Marxa contra l'atur, la pobresa i la desigualtat en les dates estimatives de finals de juny/principis de juliol amb un itinerari similar a la II Marxa de realitzada a l'octubre de 2010.

Aquesta iniciativa forma part de les conclusions i l'agenda d'accions acordada al Fòrum d'alternatives a l'atur, la pobresa i desigualtat que va tenir lloc els dies 24, 25 i 26 d'abril.
Va ser presentada en el marc del Fòrum per representants de la Comissió Promotora de la ILP per una Renda Garantida de Ciutadania, la Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, la Campanya per la setmana laboral de 30 hores sense reducció de salari , té el suport i simpatia d'altres plataformes i entitats socials i ciutadanes.

Les reivindicacions de la Marxa són: Per la Derogació de la reforma laboral. Per l'aprovació de la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania. Aprovació de la proposta de la ILP de dació en pagament i pobresa energètica. Per la reducció de la jornada laboral cap a la setmana de 30 hores. Per la recuperació de la jubilació als 65 anys i l'actualització de les pensions amb l'IPC, etc.

Entre els objectius de la marxa estan: mobilitzar la ciutadania per aquestes reivindicacions, presentar als ajuntaments recentment elegits aquestes reivindicacions perquè aprovin mocions de suport, etc.

Data i lloc de la reunió:

- Dimecres 6 de maig, a les 18:30 hores
- CONFAVC, Carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop estació de metro Barceloneta, línia IV)

Convoquen: Comissió Promotora de la ILP per una Renda Garantida de Ciutadania, Coordinadora d' assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, Campanya per la setmana laboral de 30 hores sense reducció de salari, Marea Pensionista

Tel contacte: 661390670


CONVOCATORIA PREPARACIÓN III MARCHA CONTRA EL PARO, LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD

Queridos/as compas

Con el objetivo de organizar la III Marcha contra el paro, la pobreza y la desigualdad en las fechas estimativas de finales de junio/principios de julio con un itinerario similar a la II Marcha de realizada en octubre de 2010.

Esta iniciativa forma parte de las conclusiones y la agenda de acciones acordada en el Forum d’alternatives a l’atur, la pobresa i desigualtat que tuvo lugar los días 24, 25 y 26 de abril.
Fue presentada en el marco del Forum por representantes de la Comisión Promotora de la ILP por una Renta Garantizada de Ciudadanía, la Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, la Campaña por la semana laboral de 30 horas sin reducción de salario, tiene el apoyo y simpatía de otras plataformas y entidades sociales y ciudadanas.

Las reivindicaciones  de la Marcha son: Por la Derogación de la reforma laboral. Por la aprobación de la propuesta de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Aprobación de la propuesta de la ILP de dación en pago y pobreza energética. Por la reducción de la jornada laboral hacia la semana de 30 horas. Por la recuperación de la jubilación a los 65 años y la actualización de las pensiones con el IPC, etc.

Entre los objetivos de la marcha están: movilizar a la ciudadanía por estas reivindicaciones, presentar a los ayuntamientos recién elegidos estas reivindicaciones para que aprueben mociones de apoyo, etc.

Fecha y lugar de la reunión:

-       miércoles 6 de mayo, a las 18:30 horas
-       CONFAVC, Calle Doctor Aiguade nº 18 (cerca estación de metro Barceloneta, línea IV)

Convocan: Comisión Promotora de la ILP por una Renta Garantizada de Ciudadanía, Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, Campaña por la semana laboral de 30 horas sin reducción de salario, Marea Pensionista

Cap comentari: