divendres, 14 de novembre de 2014

Normativa del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 14 de novembre de 2014

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
ORDRE ENS/333/2014, de 10 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2014-2015

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA
RESOLUCIÓ EMO/2524/2014, de 5 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Pla Esprint del Programa Start-Up Catalonia, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.
RESOLUCIÓ EMO/2525/2014, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa Emprenedoria Corporativa i s'obre la convocatòria per a l'any 2014

Per més informació: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya