dimarts, 16 d’abril de 2013

L'Equip de Pastoral Obrera de Terrassa es torna a reunir
Avui dimarts 16 d'abril de 2013 a les 21:30h es torna a reunir l'EPOT (Equip de Pastoral Obrera de la diòcesi de Terrassa) a Mollet del Vallès. 
L'ordre del dia serà:
- Pregària (Carlos i Anna)
- Valoració de l'Acte Diocesà de la POT (6 d'abril de 2013). Reptes a treballar. Fer un article pel “Butlletí” d’ACO.
- Possible representant de la POT al Consell Pastoral Diòcesà
- Possible membre de l'EPOT d'un militant de la JOC
- Celebració del 1 de Maig. Manifest i actes a les parròquies. Proposta d'enviament d'una pregària específica de Pastoral Obrera a totes les parròquies de la diòcesi perquè ho tinguin en compte a les misses
- Treball del llibre "La economía del bien común"
- Diverses informacions: moviments, col·lectius, SIPOC...
- Precs i preguntes
Una abraçada, 
Pepe Baena, delegat