dijous, 31 de gener de 2013

Re-crear els camins de l'experiència cristiana

 

Des del CENTRE D’ESTUDIS PASTORALS us participem la JORNADA DE TEOLOGIA PASTORAL que tindrà lloc al Seminari Conciliar de Barcelona el proper dia 28 de febrer sobre el tema:

Re-crear els camins de l’experiència cristiana
segons programa adjunt.

La jornada, organitzada pel Seminari de Teologia Pastoral de la Facultat de Teologia de Catalunya, vol posar a l’abast de tots el treball que ha anat realitzant al llarg de tres anys i avançar, ensems, en la recerca de noves fites al servei de l’anunci de la fe, en l’esperit conciliar i amb les eines del Catecisme.

El Seminari de TP és participat per diversos membres del Centre d’Estudis Pastorals. N’ha estat director i fundador Mn. Ramon Prat (Lleida) i actualment el dirigeix Mn. Josep M. Domingo (St. Feliu. CEP). En son membres: Alfons Busto (Solsona), Anna Gimeno (Institut Eric From), Antoni Serramona (CEP), Josep Casellas (Girona), Joaquim Cervera, (CEP), Ramon Rosal (Inst. Eric From), Toni Torrelles (Secr. Escola Cristiana), Mar Galceran ( Barcelona), Josep Torrente (St. Feliu).

L’Any de la Fe és una bona avinentesa per a rellegir i reviure el «Concili Vaticà II» (Cinquantè aniversari) com a  doctrina i com a esdeveniment, i fer-nos amb les orientacions del «Catecisme de l’Església Catòlica» (Vintè Aniversari).

Feu coneixedors d’aquesta proposta al vostre entorn.
Us hi esperem i restem, com sempre, a la vostra disposició.

CEP