dimarts, 8 de novembre de 2011

Capellans obrers davant la crisi


NINGÚ SENSE MENJAR NI HABITATGE
Nota de premsa del Col·lectiu de Capellans Obrers dels Països Catalans

El Col·lectiu de Capellans obrers dels Països Catalans, que viu els sofriments diaris de les persones que estan patint més fortament les conseqüències de la crisi, reunits a La Selva del Camp en la seva 34ª trobada anual, vol expressar la seva protesta més ferma davant la progressiva destrucció dels drets socials i laborals, concretada en retallades de les prestacions, per exemple: el Programa de la Renda Mìnima (PIRMI) i les retallades en ajuts als menjadors escolars.
Són moltes ja les famílies que no tenen cap ingrés. La mateixa Conselleria de Treball ha manifestat que, en un breu termini, el 70% dels que tenen subsidi d’atur en quedaran sense. Paral·lelament els beneficis de les grans empreses s’han augmentat un 20% i no s’ha pres cap mesura contra el permanent frau fiscal (fixat a Catalunya en 800.000 €). D’aquesta manera la crisi recau, fonamentalment, en les clases populars.
Davant aquestes dades considerem immoral qualsevol retallada de les prestacions socials, i irresponsables els politics que no prenen les mesures neccesàries per aturar-ho. També demanem responsabilitats penals per als professionals que tenen sous obscens, o que han rebut indemnitzacions mil·lionàries o pensions vitalícies en deixar entitats financeres causants, elles mateixes, en part, d’aquesta crisi.
Demanem, en canvi, que es posin les mesures econòmiques i legals necessàries per complir el que diu l’article 24.3 del nou Estatut de Catalunya respecte al salari ciutadà.
Cap ciutadà sense menjar ni habitatge.
Finalment, aquest col·lectiu esperava unes paraules de denúncia o protesta per part de la nostra jerarquia. Contràriament, davant les properes eleccions generals, la Conferència Episcopal ha fet pública una nota en que no té present la realitat social i, en canvi, condemna l’exercici d’alguns dels drets democràtics, reconeguts i exercits,  que ja estaven legislats. 
La Selva del Camp 6 de novembre de 2011

Cap comentari: